Stylobat

Stylobat je poslední stupeň podnože antických chrámů, pokud u jeho okraje stojí sloupořadí.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: