Surák

Surák je předzpracovaný kmen stromu zbavený všech větví, ale ponechaný po odřezání koruny v celé své délce. Většinou bývá dále opracováván.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: