Svářečka

Svářečka, jinak také svařovací zdroj, je elektrické zařízení generující svařovací proud při obloukovém či odporovém svařování. Umožňuje regulovat svařovací napětí i proud. Mohou dodávat stejnosměrný, usměrněný nebo střídavý proud.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: