Taxonomie

(Z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) V užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: