Teorie architektury

Teorie architektury je intelektuální snaha o definování architektury, jejího systému, vztahů s okolním světem, tj. lidmi, kulturou, uměním, vědou, technikou, hospodářstvím i např. politikou.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: