Tepelná vodivost

Tepelná vodivost je schopnost látky vést, přenášet teplo. Tato fyzikální veličina ukazuje rychlost, jakou se teplo šíří a přenáší z jedné zahřáté části materiálu do jiné chladnější části.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: