Traverza

Traverza je konstrukční prvek používaný hlavně při konstrukci překladů a stropů. Jedná se o železný či ocelový nosník s „I“ nebo „U“ profilem.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: