Trvalky

Trvalky (pereny) jsou podle botanické definice víceleté nedřevnaté rostliny, které během svého života několikrát kvetou a mají semena. Trvalky považujeme za jakýsi přechod mezi letničkami a dlouholetými dřevinami. Nepříznivé vegetační podmínky, např. zimu a sucho přečkávají pouze podzemní orgány (kořeny, oddenky, hlízy, cibule). Nadzemní orgány (listy a stvoly) u většiny trvalek zahynou.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: