Umývárna

Umývárna je prostor sloužící k umývání většího počtu osob současně. Bývá součástí sportovišť, továren...

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: