Urbanismus

Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet města a vesnice jako funkční a vyvážené celky navazující na krajinu.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: