Vápenná malta

Vápenná malta je tradiční stavební materiál z vody, písku a hašeného vápna, který se v současnosti používá zejména k omítání. Tuhnutí nastává působením vzduchu. Dnes dochází k ústupu používání vápenných omítek kvůli jejich menší životnosti a náročnosti zpracování.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: