Vegetativní rozmnožování

Nepohlavní způsob rozmnožování rostlin dělením, hřížením, očkováním nebo roubováním.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: