Vepřovice

Vepřovice jsou cihly z nepálené hlíny a stavby z nich. Jako materiál pro výrobu se používá jílovitá hlína, vápno, sláma, plevy, písek a chlévská mrva.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: