Zeď nářků

Zeď nářků je pozůstatkem západní části vnější hradby, která obklopovala Chrámovou horu. Dnes je to nejposvátnější místo Židů, kteří přicházejí z celého světa, aby zde vyslovili své modlitby a napsané na papírovém lístku vsunuli mezi kameny, z nichž je Zeď vybudována.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: