Zelená úsporám

Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: zelenausporam.cz
  • Vydáno: