Živý plot

Živý plot je řada keřů, která slouží jako oddělovací bariéra. Živý plot může být tvarovaný nebo volně rostoucí.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: