Zubořez

Zubořez/dentil je ozdobný pás pravidelných kostek a mezer na spodní straně kamenné římsy užívaný v antické architektuře.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: