Dotaz z poradny: Co je zapotřebí ke kolaudaci

konstrukce

Autor:

V poradně se nám objevil velmi nekonkrétní dotaz: Prosím, potřebovala bych vědět, co je nutné ke kolaudaci staršího domu?

Ing. Roman Brabec
Ing. Roman Brabec

Autor:

Odpovídá ing. Roman Brabec a ing. Jan Čech


Ing. Roman Brabec

Bohužel nemohu na tuto otázku dostatečně odpovědět, protože vše záleží na úpravách, které byly na domě prováděny, což z Vaší otázky není jasné. Doklady a revize se týkají všeho standardního jako pro novostavbu, pokud do konstrukcí a vybavení bylo zasahováno. Teprve podle rozsahu stavebních úprav je možno předvídat doklady nutné ke kolaudaci, obecně má každý stavební úřad připraven seznam pro stavebníky, někdy tento seznam je i předmětem stavebního povolení.


Ing. Jan Čech

Prakticky lze říct, že pokud jste zaváděli do domu plyn, potřebujete k tomu všechny revize (přípojky, plynoměru, spotřebičů), stejně jako u elektriky, vody, hromosvodu apod. V případě kanalizace pak povolení na přípojky, technickou dokumentaci k přípojce, u jímek test těsnosti, u ČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu, protokol o prohlídce komínových těles… To vše závisí na tom, co jste během rekonstrukce měnili.

Pokud jste přistavovali či měnili půdorysstavbu, musíte mít doklad o geodetickém vytyčení stavby.

Co budete potřebovat vždy, je úplná schválená projektová dokumentacese zprávou stavbyvedoucího a technického inženýrského dozoru o naplnění podmínek stavebního povolení.

Komentáře

Načítám komentáře...