POJIŠTĚNÍ PRO KLID V DUŠI

Mezi klasický druh pojištění patří především pojištění domácnosti. Tento druh pojištění má pokrýt škody na věcech movitých a vnitřních součástech bytu, rovněž se však vztahuje na věci, které má pojištěný při sobě – na sobě, a to i mimo pojištěné místo (mimo byt). Rozsah pojištění je hodně podobný jako u pojištění...

Mezi klasický druh pojištění patří především pojištění domácnosti. Tento druh pojištění má pokrýt škody na věcech movitých a vnitřních součástech bytu, rovněž se však vztahuje na věci, které má pojištěný při sobě – na sobě, a to i mimo pojištěné místo (mimo byt).

Rozsah pojištění je hodně podobný jako u pojištění staveb a rodinných domů. To tedy znamená, že pojišťovna kryje pouze škody vzniklé v důsledku požáru, blesku, výbuchu, krupobití, vichřice, sesuvem půdy, pádem stromů a jiných předmětů, záplavou – povodní, zároveň pokrývá i škody způsobené vodou z vodovodních zařízení a tomuto podobných událostí. Dále pak pokrývá i škody vzniklé odcizením a loupeží.

Pokud se rozhodneme pro tento druh pojištění je pro nás, pro budoucí klienty pojišťovny důležité, dohodnout si se zástupcem pojišťovny výši pojistné částky, čili maximálního pojistného krytí. Je samozřejmé, že výše pojistného též souvisí s velikostí obytné plochy, délkou pojistné doby a dokonce i se zabezpečením bytu. Pojišťovny jsou ochotny poskytnout na pojistném výrazné slevy pokud je byt kvalitně zabezpečen (např. bezpečnostními dveřmi, bezpečnostní závorou na vstupu, atd.). U některých pojišťoven taková sleva může znamenat až 50% (např. Česko-rakouská pojišťovna).

Dalších zvýhodnění lze dosáhnout kombinací pojištění domácnosti a stavby.
Pak již stačí klidný spánek.

Komentáře

Načítám komentáře...