Poistiť sa treba zavčasu

Hladiny rozvodnených riek na Slovensku i v Čechách pomaly klesajú, a ako sa voda stráca zo zaplavených ulíc miest a dedín, ukazujú sa škody v celom svojom rozsahu. Pravdou je, že veľká voda bola len začiatok. To najťažšie obyvateľov zaplavených oblastí ešte len čaká. Tí, ktorí mali svoj majetok poistený, ďakujú bohu...

Hladiny rozvodnených riek na Slovensku i v Čechách pomaly klesajú, a ako sa voda stráca zo zaplavených ulíc miest a dedín, ukazujú sa škody v celom svojom rozsahu. Pravdou je, že veľká voda bola len začiatok. To najťažšie obyvateľov zaplavených oblastí ešte len čaká. Tí, ktorí mali svoj majetok poistený, ďakujú bohu aspoň za to. Poisťovne začnú s odhadom škôd až potom, keď voda celkom ustúpi, poistnú udalosť však treba nahlásiť čo najskôr. Likvidátor vyslaný poisťovňou posúdi rozsahu škôd a poistné plnenie by malo byť na Slovensku vyplatené najneskôr do 15 dní po obhliadke miesta. V Čechách, v dôsledku obrovského rozsahu škôd, budú poisťovne uhrádzať zmluvné záväzky postupne.

Vlna ničivých povodní pravdepodobne zvýši záujem ľudí o poistenie majetku. Štatistiky uvádzajú, že v minulom roku nebol o takéto poistenie príliš veľký záujem. Poistenie domácností činilo 16,1%, poistenie nehnuteľností 11,9% a poistenie rekreačných domácností iba 1,2% z celkového objemu poistení. Mnohí si však práve v tomto čase uvedomili, že náklady na poistenie domu a domácnosti sú zanedbateľnou čiastkou proti škodám, ktoré dokáže napáchať rozbesnený živel.

Poistenie nie je naozaj nijak nákladné. Poistiť si môžete jednak domácnosť, a jednak dom či byt samotný, teda nehnuteľnosť. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na jej zariadenie, veci osobnej potreby a predmety využívané členmi domácnosti na šport či záľuby, vrátane cenností a elektroniky.

Domácnosť sa v základnom poistení poisťuje pre prípad zničenia či poškodenia živelnou udalosťou, vodou z vodovodných zariadení, krádeže alebo lúpeže. Ročné poistenie domácnosti činí asi 0,1% jej hodnoty. Teda ak si dáte domácnosť poistiť na hodnotu 500.000 Sk (maximálne takáto čiastka vám teda bude pri jej úplnom zničení vyplatená) budete ročne platiť poistné 500 Sk. Ak byt či dom v ktorom žijete je vaším osobným vlastníctvom, je rozumné si poistiť nie len domácnosť, ale aj dom samotný, teda nehnuteľnosť. Poistenie budov, rodinných domov, bytov, garáží alebo nebytových priestorov v osobnom vlastníctve zahŕňa obvykle poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, vodou z vodovodných zariadení, alebo inými náhodnými udalosťami, napríklad nárazom dopravných prostriedkov alebo vandalizmom. Toto poistenie sa pohybuje okolo 0,1% z ceny nehnuteľnosti. To znamená, že za rodinný dom, ktorý má hodnotu 2 milióny, budete ročne platiť poistné 2000 Sk, čo naozaj nie je veľa pri pomyslení na domy, ktoré v susedných Čechách nedávno doslova „vzala voda“. Aby sa vo výške poistného plnenia zohľadnil aj vývoj cien stavebných materiálov a stavebných prác, odporúča sa poistnú zmluvu vždy po istom čase prepracovať na aktuálnu cenu poistenej stavby, ktorá je v poistnej zmluve vyjadrená poistnou sumou. Je dôležité, aby táto suma zodpovedala reálnej cene nehnuteľnosti, respektíve cene, za ktorú možno podobnú nehnuteľnosť v podobnej kvalite znova postaviť. Od tejto sumy sa totiž odvíja výška poistného plnenia v prípade vzniku škody, teda suma, ktorú budete mať na odstránenie škôd k dispozícii od poisťovne.

A poistiť sa treba zavčasu. Pretože keď vám voda potečie do záhrady, už vás žiadna poisťovňa nepoistí a na odstránenie škôd si budete musieť zabezpečiť peniaze z iných zdrojov.

-las-

Komentáře

Načítám komentáře...