Nepouštějte si domů hluk!

Nepouštějte si domů hluk!

Hluk. Je všudypřítomný, obtěžuje, unavuje a nelze si na něj zvyknout. Dobrým projektem a kvalitními materiály lze ale eliminovat.

    <p>Míra hluku je&nbsp;jedním ze základních parametrů, podle nichž se vybírá lokalita pro bydlení. Míst, kde nás hluk nebude trápit, je však velmi málo. Přesto si lze i dnes pořídit klidný a tichý domov. Jeho základ umí vytvořit dobrý projekt a využití vhodných stavebních materiálů. Dobré řešení nabízejí například zvukoizolační cihly POROTHERM AKU. <br />Cihly POROTHERM AKU jsou určeny pro vnější i vnitřní zdivo. Jak naznačuje přívlastek AKU, jejich hlavní předností jsou zvukoizolační schopnosti, díky nimž účinně zamezují přenosu zvuků zdmi.

Výjimečných akustických vlastností se dosahuje spojením speciálních vlastností páleného střepu s ojedinělým systémem děrování vlastních cihelných bloků. Díky tomu se stěna z těchto cihel působením akustického tlaku tolik nerozechvívá, uvnitř nerezonuje a do sousední místnosti se přenáší méně zvukové energie.

Pro tichou domácnost
Ze sortimentu akustických cihel si mohou stavebníci v rámci nabídky značky POROTHERM vybrat hned několik výrobků. Pro vnitřní příčky jsou určeny cihly POROTHERM 11,5 AKU. Pro nosné i nenosné konstrukce se využívá POROTHERM 19 AKU, POROTHERM 25 AKU P+D, POROTHERM 30 AKU P+D a POROTHERM 36,5 AKU.

„Naší poslední horkou novinkou je speciální cihla POROTHERM 25 AKU MK,“ říká ing. Richard Slavík ze společnosti Wienerberger. „Při jejím vývoji jsme vycházeli z požadavku stavebníků na zdivo se schopností dobře tlumit zvuk, které však nebude zbytečně silné, aby nesnižovalo velikost užitné plochy domu.“ Nová cihla využívá netradiční propojení zazubení s maltovou kapsou. Díky tomu se schopnost zdiva tlumit zvuky dále zvyšuje, a to při zachování stejné tloušťky stěn.

Modul i akumulace tepla
„Stavebníci také určitě ocení skutečnost, že všechny cihly POROTHERM AKU jsou vyráběny v modulovém systému. Tedy ve stejných rozměrech jako ostatní cihly POROTHERM, takže je možné zdivo dle potřeb kombinovat,“ vysvětluje Slavík.

Vzhledem ke svým vlastnostem tvoří cihly POROTHERM AKU ideální podklad pod omítku. Navíc dokáží velmi dobře akumulovat teplo a zároveň jsou propustné pro vodní páry, takže nedochází k hromadění vlhkosti uvnitř místností. Tím vytváří optimální předpoklad pro vznik příjemného bydlení.

Dobré vztahy se sousedy
Na využití zvukoizolačního zdiva by měli myslet nejen ti, kdo bydlí například v dosahu rušné silnice nebo se jejich dítě rozhodlo věnovat kariéře bubeníka, ale i lidé, kteří staví oblíbenou „řadovku“ nebo dvojdomek.

„Společná zeď, přes niž je leccos slyšet, dokáže způsobit nepříjemnosti i mezi rodinami, kde dosud panovaly dobré vztahy,“ vysvětluje ing. Petr Veleba, který se ve společnosti Wienerberger věnuje vlastnostem zdiva. „Pro podobné stěny lze využít například cihlu POROTHERM 19 AKU,“ nabízí možné řešení Petr Veleba. „V tomto případě by měla výstavba probíhat formou dvojité stěny o tloušťce 430 mm, kde se pěticentimetrová mezera vyplní minerální izolací.“

Pomůže i dispozice
Velký vliv pro zajištění tichého bydlení má i samotná dispozice domu. „Již při projektu by stavebníci měli brát v potaz celkové umístění domu, a to jak v rámci daného pozemku, tak vzhledem k rušným komunikacím,“ připomíná Richard Slavík. Jednou z možností, jak pronikání hluku minimalizovat, je například umístit k jeho zdroji vstup do domu s tím, že obytná část bude na opačné, klidnější straně. Stejně tak je účinné „natočit“ ke zdroji hluku nejkratší stranu domu.

„Vhodné dispoziční řešení stavby spolu s dobrým výběrem zdiva tak může být účinným receptem na pořízení klidného bydlení třeba i v rušnějších částech města,“ uvádí Slavík závěrem.

Více informací naleznete na http://www.porotherm.cz/.

Komentáře

Načítám komentáře...