Anketa Top domy 2011: Zvolte svého favorita

Redakce časopisu Dům a zahrada a vydavatelstvím Home Deco SMP ve spolupráci s agenturou Caffé Bohemia vyhlašuje devátý ročník ankety Top dům 2011.

Více než pět desítek objektů, jimž byl časopisem Dům a zahrada v minulosti přiznán prestižní titul Top dům, provázejí nejrůznější osudy. Některé z těchto domů dnes stojí třeba v mnoha desítkách exemplářů, zatímco jiné představují jedinečný unikát, nebo dokonce zůstaly pouze ve stadiu projektové studie. Přesto mají všechny jedno společné - dlouhodobě pomáhají kultivovat zdejší trh s rodinnými domy a přispívají k tomu, že pohled na česká staveniště je nyní určitě radostnější než ještě před několika lety.

Dosavadních osm ročníků ankety Top dům, v jejímž rámci časopis Dům a zahrada hledá mimořádně vydařené rodinné domy, se odehrávalo nejprve ve třech velikostních kategoriích, od roku 2007 jsou ve hře kategorie čtyři. Top dům vyhodnotila v každé z kategorií jednak odborná porota a druhého laureáta pravidelně určilo hlasování veřejnosti. S ročníkem 2011, který jako speciální číslo měsíčníku Dům a zahrada vyšel 11. listopadu 2010, však dochází k jisté změně: V každé z kategorií bude navíc vyhlášen Top dům v pasivním energetickém standardu.

Pokud hledáme řešení, jimž by slušelo označení Top, pak samozřejmě musejí takové stavby odpovídat nadstandardním nárokům ve smyslu jejich architektonického ztvárnění, provozního fungování, estetického vnímání, užitné hodnoty i určitých technických parametrů. V tomto směru je důraz kladen zejména na energetické provozní nároky domu a na použité materiály i technologie. Právě rozvoj, jímž rodinné domy v tomto směru prošly během několika posledních roků, učinil z tohoto tématu doslova celospolečenskou diskusi.

Na pasivní rodinné domy se u nás hledí stále tak trochu jako na technický zázrak... Zatímco třeba v Německu nebo Rakousku se v nich už bydlí zcela běžně a ve Skandinávii, byť se jim tak tenkrát ještě neříkalo, se domy s odpovídajícími parametry stavěly už před čtvrtstoletím. A také stále českým stavebníkům dosud nikdo jednoznačně a nahlas neřekl, že z rozhodnutí Evropské unie se mají i u nás stát už v roce 2021 dnešní přísné normy pro pasivní rodinný dům povinně zcela standardními parametry každého nově stavěného rodinného domu! Pro veřejné budovy má tato nová Směrnice o energetické náročnosti budov v EU platit dokonce už od roku 2019.

Pasivní domy skutečně nemají žádnou alternativu! A nemůže je tedy míjet ani anketa, která pomáhá formovat názory, vkus a nároky potenciálních i skutečných stavebníků rodinných domů na stránkách měsíčníku Dům a zahrada už od roku 2003. Právě ohromný zájem o domy energeticky mimořádně úsporné si v nadcházejícím ročníku ankety Top domy doslova vyžádal vypsání samostatné kategorie pasivní dům.

Z široké přehlídky domů zařazených do publikace Top domy 2011 bylo redakcí časopisu Dům a zahrada vybráno k posouzení odbornou porotou a k hlasování veřejností po sedmi domech z každé velikostní kategorie. Je to o dva více než v minulých letech, ale vyžádala si to právě skutečnost, že do hry vstupují domy pasivní. Čtenáři tohoto časopisu a hlasující veřejnost mohou vybírat ze všech sedmi domů bez ohledu na jejich energetickou bilanci. Odborná porota však určí jednak svého "absolutního" laureáta a jednak nejlepší dům v pasivním energetickém standardu.

Osmadvacet domů nominovaných do závěrečného kola ankety je představeno na následujících stranách. Oceněné domy budou slavnostně vyhlášeny v březnu 2011 a představeny v časopise Dům a zahrada číslo 4/2011.

Komentáře

Načítám komentáře...