Fotosoutěž Fajn kočka pokračuje v časopisu Fajn život

kočka, soutěž, časopis, fotky
kočka, soutěž, časopis, fotky

Po loňském nebývalém úspěchu fotosoutěže Fajn pes pořádané časopisem Fajn život, která se setkala s velikým zájmem, nyní časopis Fajn život ve spolupráci s internetovým portálem TvujDum.czvyhlašuje novou fotosoutěž - Fajn kočka. Všichni chovatelé a hlavně amatérští fotografové mají opět možnost představit svou oblíbenou kočičku nebo kocourka široké čtenářské veřejnosti. A je úplně jedno, jestli je vaše kočka noblesní ušlechtilá aristokratka, nebo neurozená čtyřbarevná mourinka.

 O soutěži | Fajn kočka

Veřejné hlasování fotosoutěže Fajn kočka bylo 30.3.2011 ukončeno a padesát nejlépe hodnocených vybráno. A které fotografie se dostaly do top padesáti nejlépe hodnocených? To uvidíte v květnovém čísle časopisu Fajn život 5/11. Ze zveřejněných fotografií pak čtenáři časopisu Fajn život vyberou tři výherce. 

Ceny pro vítěze:

1. místo:

Fotoaparát v hodnotě 8000 Kč a 9,9 kg krmiva (3x 1,5 kg hovězích a 2x 1,5 kg kuřecích granulí Whiskas Adult + 6x 400 g balení kapsiček Whiskas Adult Drůbeží výběr v želé) věnovaného společností Whiskas

2. místo:

7,6 kg krmiva (2x 1,5 kg hovězích a 2x 1,5 kg kuřecích granulí Whiskas Adult + 4x 400 g balení kapsiček Whiskas Adult Drůbeží výběr v želé) věnovaného společností Whiskas

3. místo:

5,7 kg krmiva (1x 1,5 kg hovězích a 2x 1,5 kg kuřecích granulí Whiskas Adult + 3x 400 g balení kapsiček Whiskas Adult Drůbeží výběr v želé) věnovaného společností Whiskas

 Důležité termíny:

Vkládání fotografií a veřejné hlasování

15.2. - 30.3.2011

Zveřejnění padesáti nejlépe hodnocených fotografií v časopisu Fajn život 5/1112.4.2011
Hlasování čtenářů  časopisu Fajn život o nejlepší fotografii12.4. - 30.4.2011
Vyhlášení vítězů v časopisu Fajn život 6/2011 a na www.fajnsouteze.cz17.5.2011

Pravidla soutěže

Úvodní ustanovení

 

Sanoma Media Praha, s. r. o., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 15.2. do 30.4.2011 s vyhlášením výsledků 17.5.2011 (dále jen „termín soutěže“) soutěž „Fajn kočka“ (dále jen „soutěž“).

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“).

Jak soutěžit?

 

Podmínkou účasti v soutěži je registrace do věrnostního programu TvujDum.cz a zaslání – vložení fotografie kočky s krátkým popisem (max. 160 znaků včetně mezer) nawww.fajnsouteze.cz.
Vkládání soutěžních fotografií s popiskem proběhne v termínu od 15.2. – 30.3. 2011.
Autor fotky musí uvést své správné kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail.
Přihlášené fotografie budou zveřejňovány nawww.fajnsouteze.cz. 15.2.2011 bude spuštěno hlasování na www.fajnsouteze.cz, které potrvá do 30.3.2011.
Po ukončení veřejného hlasování redakce časopisu Fajn život vybere 50 nejlépe hodnocených fotek, které uveřejní v časopisu Fajn život 5/2011 (vychází 12.4.2011).

Čtenáři časopisu budou mít exkluzivní možnost vybrat vítěze soutěže. Svůj hlas mohou posílat na e-mail: fajnzivot@sanoma.cz, nebo na adresu redakce: Fajn život, Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4 ve dnech 12.4. až 30.4.2011. Hlasující má k dispozici pouze jeden hlas. Čtenáři budou vybírat z 50ti nejlépe ohodnocených fotografií na webu od 12.4. do 30.4.2011.
Vítězové budou uveřejněni v časopisu Fajn život 6/2011 (vychází 17.5.2011) a na webových stránkách fajnsouteze.cz a odměněni věcnými cenami.

Redakce si dále vyhrazuje právo ze všech došlých snímků vyřadit ty, které uzná za vhodné.

Kdo vyhrává?

 

Absolutním vítězem se stává autor fotografie, kterou vyberou čtenáři časopisu Fajn život z 50ti nejlépe hodnocených fotografií na www.fajnsouteze.cz. Výhra: Fotoaparát v hodnotě 8000Kč a 9,9 kg krmiva pro kočky věnované společností Whiskas. Další dva výherci získají 7,6 a 5,7 kg krmiva pro kočky věnované společností Whiskas.

Vyrozumění o výhře

 

Výherci budou po ověření nároku na výhru zveřejněni v časopise Fajn život číslo 6/2011, které vychází 17.5. 2011, a nawww.fajnsouteze.cz.
Absolutní vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem nebo prostřednictvím dalšího kontaktu, který uvede při své registraci v rámci zapojení se do soutěže.
Po vyrozumění absolutního vítěze o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) s ním budou dohodnuty podrobnosti k předání výhry.

V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru soutěžící, další v pořadí.
V případě, že ani soutěžícího, který je další v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže.
Po vyrozumění absolutního vítěze o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) s ním budou dohodnuty podrobnosti k předání výhry.

Další ustanovení

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník i hlasující souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Sanoma Media Praha, s. r. o., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ:45278776, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu.

Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Pořadatel si vyhrazuje právo na předvýběr fotek, které budou zařazeny do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla v případě nutnosti v průběhu soutěže. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu, sídlo pořadatele, uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

Komentáře

Načítám komentáře...