Z regionů I. - Ave architekti Plzeň

Z regionů I. - Ave architekti Plzeň

V našem "regionálním" seriálu chceme pravidelně jednou za měsíc představit zajímavý ateliér či architektonickou kancelář, která nepůsobí v Praze. Říkáme-li našemu seriálu "Z regionů", neznamená to, že by architektonická tvorba a realizace zde představené měly regionální charakter. Naopak, budeme vybírat týmy a...

V našem "regionálním" seriálu chceme pravidelně jednou za měsíc představit zajímavý ateliér či architektonickou kancelář, která nepůsobí v Praze. Říkáme-li našemu seriálu "Z regionů", neznamená to, že by architektonická tvorba a realizace zde představené měly regionální charakter. Naopak, budeme vybírat týmy a jednotlivce, jejichž realizace mají co říci i v širším kontextu české či evropské architektury. První dva díly věnujeme jednomu z prvních českých ateliérů, plzeňskému AVE architekti. Představíme tvorbu plzeňského ateliéru za posledních deset let a také pohovoříme s ředitelem ateliéru AVE architekt, ing. arch. Václavem Ulčem.

Plzeňská společnost pro užité umění a architekturu AVE vznikla jako první soukromá galerie v Čechách v květnu roku 1990. Nedlouho poté duchovní otec myšlenky Akad. arch. Václav Šmolík společně s Ing. arch. Václavem Ulčem a Ing. Pavlem Gronichem zakládají architektonické studio AVE. Své postavení mezi projekčními firmami získává studio soutěžními návrhy například České národní banky na Husově třídě v Plzni (1. místo), domu Plzeňských pivovarů v Křižíkových sadech (1. místo), hotelu společnosti Recoop tour na místě bývalé městské nemocnice (ocenění).

Jednou z prvních významných realizací z počátečního období ateliéru se stává rekonstruovaný dům na Mikulášském náměstí v Plzni - sídlo firmy Dioss z pekárnou v přízemí, následuje další realizovaná stavba, již mimo Plzeň, pobočka Komerční banky na Masarykově náměstí v Rokycanech. Základní pracovní tým studia v té době čítal 6 - 8 tvůrčích pracovníků, začala se utvářet síť profesních specialistů, které firma najímala dle potřeby dle typu a objemu zpracovávaných zakázek.

V roce 1993 firma našla svoje sídlo v pronajatých prostorách ve vile na Nepomucké třídě. V této době vznikají projekty, ze kterých se rekrutují realizace, kterých si autoři cení i dnes s odstupem několika let - interiér rekonstruované České spořitelny ve Františkánské ulici, novostavba regionálního ředitelství České spořitelny v Divadelní ulici a razantní rekonstrukce obchodního domu TEP (bývalý Brouk a Babka) ve Smetanově ulici v Plzni. Kontakt s nejužší profesní špičkou v Čechách si architekti udržují účastí v mezinárodní architektonické soutěži na hotel Four Seasons v Praze. Na konci tohoto období, v roce 1994, působí ve firmě americký architekt Martin Bardoun - přináší do týmu vize o počítačovém projektování a prostorových vizualizacích. V roce 1995 se firma transformuje na akciovou společnost. Do USA se vrací arch. Bardoun, do Londýna odchází projektovat Ing. Gronich - tyto dva odborníky nahrazuje Ing. Petr Šaněk, samostatný projektant a pokračovatel technického rozvoje firmy. AVE architekt v té době zaměstnává 10 inženýrů a techniků, rozvinutá a ověřená je síť spolupracujících profesních projektantů, v rámci regionu se významně prosazuje a získává významné i prestižní zakázky - rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (spolupráce s ateliéry Soukup a D - Projekt), projekty budov České spořitelny v Chebu a zejména Sdružený objekt radnice ÚMO Plzeň 2 - Slovany (1995 - 1996). Tento objekt, který AVE architekt realizovali v letech 1998 - 99, byl vyhlášen Stavbou roku 1999.

Firma se téměř pravidelně účastní architektonických soutěží - oba přihlášené návrhy ateliéru na řešení Pavilonu ČR na EXPO 2000 v Hannoveru získaly zvláštní ocenění. Vítězství si architekti Šmolík a Ulč odnesli z veřejné celostátní architektonické soutěže na dostavbu Smetanovy ulice a přístavbu radnice ve Starém Plzenci.

Od července 1996 sídlí AVE architekt ve svém objektu na vstupu do slovanských Chvojkových lomů, kanceláře byly vybudovány v rámci první etapy realizace Architekt centra AVE, jenž je připravováno k realizaci již od roku 1994. V současné době hledá firma spoluinvestora na pokračování výstavby domu jehož součástí je mj. restaurace a společenský klub.

Ředitele AVE architekt Ing. arch. Václava Ulče jsme se nejprve zeptali na aktuální projekty, které jeho kancelář realizuje...
Nyní realizujeme projekt nájemního bydlení v Plzni na Sylvánu. Celkem se jedná o 700 bytů. K našim dalším aktuálním projektům patří Centrální hasičská stanice Plzeňského kraje, rekonstrukce budovy generálního ředitelství Glaverbel Czech,a.s. v Teplicích, Český statistický úřad Plzeň nebo obchodně-administrativní budova firmy Hannah Czech na Americké třídě v Plzni – ta je ve fázi projektu.

Jak se vyvíjí plánovaná dostavba Vašeho ateliéru ve společenské centrum ve slovanských Chvojkových lomech?
Nutně ho potřebujeme, v současnosti náš kolektiv tvoří čtrnáct lidí. Takže brzy začneme s realizací.

Jak se ateliér AVE architekt v současnosti profiluje? Kde byste chtěli autorsky být za pět let?
V současnosti realizujeme, či se spolupodílíme na nejvýznamnějších akcích v Plzni. Nechci to zakřiknout, ale snad jsme se po deseti letech tvrdé a bídně ohodnocené práce konečně profesně prosadili. Zároveň je třeba říci, že takovéto tempo a nasazení už nelze vydržet. Ve firmě je přátelská a pracovní atmosféra, ale válčení s dodavateli na stavbě nás značně vyčerpává. Dvanáctého září jsem se definitivně rozhodl, že už nebudu dělat rodinné vily pro vševědoucí české milionáře. To je známka u nás zatím nepoznaného – nepohody s privátními investory. Asi začínáme být více netolerantní, ale nelze paušalizovat – jsou i osvícení investoři, kteří si nechají poradit. Těžko odhadnout, co bude za pět let, určitě si chceme vybírat zakázky a klienty, určitě budeme dále pracovat pro město...

Jaká realizace v Plzni či jinde by vás lákala?
Není malých rolí. Rád bych uplatnil svojí specializaci z fakulty - kulturní či sportovní stavba mě stále láká.

Jaké je dnes personální složení AVE architekti?
3 + 2 nastupující architekti, 4 + 1 nastupující stavební inženýr, 3 stavaři a jedna inženýrka ekonomie.

Děkuji za rozhovor.

-var-Stavba roku 1999: Sdružený objekt radnice ÚMO Plzeň 2, Městské policie, expozitury Komerční banky
Lokalita: Plzeň, Koterovská třída
Investor: Útvar investic města Plzně
Uživatel: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Generální projektant: AVE architekt, a.s., Plzeň
Autoři návrhu: Ing. arch. Václav Ulč, Akad. arch. Václav Šmolík
Dodavatel: Vodní stavby Praha
Zahájení stavby: říjen 1997
Dokončení stavby: leden 1999
Celkové investiční náklady: 85 miliónů Kč (vč. DPH)

Komentáře

Načítám komentáře...