Atypická stavba na Spořilově

Atypická stavba na Spořilově

Čas betonových králíkáren, kde se jednotlivé byty podobají jako vejce vejci, patří stále více minulosti. Moderní architektura vyniká nápaditostí prvků a často se stává dominantou jinak poměrně šedého okolí. Někdy si i řekneme, kam až architekt na takové nápady chodí? Má je odkoukané z odborných zahraničních časopisů...

Čas betonových králíkáren, kde se jednotlivé byty podobají jako vejce vejci, patří stále více minulosti. Moderní architektura vyniká nápaditostí prvků a často se stává dominantou jinak poměrně šedého okolí. Někdy si i řekneme, kam až architekt na takové nápady chodí? Má je odkoukané z odborných zahraničních časopisů či má tak bohatou obrazotvornost? Často ale netradiční tvar zástavby může mít zcela praktické příčiny. Takovým typickým příkladem je právě dokončovaný projekt bytového domu ve tvaru dvou pronikajících se čtverců v Praze 4 - Spořilově.

Co stálo na začátku celého projektu, jsme se zeptali ing. arch. Hnízdila, Real design, pod jehož rukama se plán této netradiční stavby zrodil:
K zástavbě nám byl nabídnut pozemek podél Choceradské ulice, který dlouhou dobu ležel ladem. Důvodem bylo to, že jeho tvar neodpovídal dodavatelským možnostem 60. let, kdy byla stavebně dokončena převážná část sídliště Spořilov. Za podpory radnice Prahy 4, která v této lokalitě doplňuje sortiment obchodů a služeb, nám bylo nabídnuto, abychom tento prostor zastavěli. Neměla to však být další krabice, která by v kontextu s okolím rozhodně nepůsobila zajímavě. Představy Městské části Prahy 4 byly takové, že by stavba měla uzavírat průhled hlavní ulicí směrem k Choceradské.

Čím ale byl podmíněn samotný tvar stavby?
Vlastní řešení bytového domu bylo podřízeno možnostem pozemku, konkrétně odstupem od kanalizace a vysokého napětí. Podle předpisů existují totiž okolo těchto sítí ochranná pásma, ve kterých nesmíte stavět. U kanalizace je to například tři až pět metrů, přičemž nám umožnili ty tři. Vzhledem k rozmanitosti daných sítí jsme museli deformovat původní architektonickou představu, takže z toho vyšel docela zajímavý návrh. Nejde tedy o žádný avantgardní výmysl architekta, ale odraz staveních aktivit, které zde za posledních 20 až 30 let probíhaly. Výsledkem je vytvarovaný dům, který by nevznikl nikde jinde než na sídlišti Spořilov v Choceradské ulici.

Navrhli jste pro stavbu netradičního domu i nějakou netradiční technologii?
Netradiční technologie byla použita pro zakládání. Celý pozemek je pokryt vysokou navážkou, na které není bezpečné stavět, takže jsme použili pilotový základ až ke skalnímu podloží v hloubce pěti metrů. Ta pilotáž sama o sobě není nic moderního, ale v našich podmínkách se příliš často nevyužívá. Další řešení už je více méně tradiční. Jedná se převážně o železobetonový skelet s vyzdívkou, který byl u nás aplikován už v meziválečné době.

Použili jste také nějakých netradičních materiálů?
Většina ploch, to znamená sloupy, zavětrovací stěny, kam patří i výtahová šachta, je z monolitického železobetonu, vyzdívky z keramických materiálů porotherm, které mají kvalitní akustické parametry a tepelně izolační plášť. Myslím si, že celá stavba je zajímavá nejen výběrem vhodných hmot, ale také skladbou bytů.

O jaké typy bytů je nevětší zájem?
Jsou to především malé, jedno, maximálně dvoupokojové byty do 50 metrů čtverečních a pak zase velké 4 + 1 od 80 do 90 metrů čtverečních. To svědčí o tom, že u nás převažují krajnosti a stále chybí poptávka střední vrstvy.

Samotné rozvržení bytů je dáno poptávkou, kterou zkoumá investor. Je zajímavé, že bohatší vlastníci velkých bytů chtějí bydlet skoro výhradně ve vyšších patrech, takže menší byty jsou dole a velké „luxusní“ nahoře. Kromě toho se zde ale nabízí možnost ustupujícího podlaží, které by pomohlo vyřešit tzv. mezonetové byty s průchozím vnitřním schodištěm. To je zatím otázka dalšího vývoje a poptávky, ale tato možnost zde existuje.

Jak to vypadá s realizací dalších nároků na moderní bydlení?
Myslím si, že všechny základní požadavky jsou splněny. V dolní části stavby jsou dvě garážová podlaží, přičemž přízemí je vyhrazeno pro krátkodobé návštěvy a suterén pro garážování. Pro zajíždění jsou zde jednopruhové rampy, které jsou vybaveny signalizačním majáčkem, aby se nestřetla dvě protijedoucí auta. Ten se automaticky zapíná, když se otevřou vrata garáže. Jinak je v suterénu společné domovní vybavení včetně malé prádelny a sušárny, sklepní boxy a centrální rozvod tepla.

Vytápění je tedy dálkové. Není to příliš drahé?
Zatím patří dálkové vytápění k nejdražším, ale tvrdí se, že tomu bude naopak. Osobně si myslím, že i kdyby tyto prognózy byly přehnané, určitě v tom nebude rozdíl. Dosavadní vysoké náklady jsou dány převážně ztrátami způsobenými netěsností potrubí a tím, že je teplárny kalkulují uživateli. Podle mne se to vyřeší smlouvou, ve které se počítá pouze teplo vstupující do objektu, které uhradí jednotliví vlastníci bytů podle skutečné spotřeby.

Na veletrhu realit byla Vaše stavba prezentována jako dvojdům, který má blíže k městské vile než k bytové zástavbě. K tomu ovšem patří i určitá část zeleně, jak byla přizpůsobena stavbě?
Stejně jako jsme přizpůsobili tvar domu komunálním sítím, přizpůsobili jsme jeho polohu vzrostlé zeleni. Všechny stromy byly předmětem dendrologického posudku, na jehož základě jsme se rozhodli většinu z nich zachovat a podřídit jim tvar parkoviště, které je na západní straně jakoby zazubené. Kromě toho se budou moci obyvatelé potěšit pohledem na střechu přilehlého Pennymarketu, která bude pokryta vrstvou substrátu a osázena suchomilnými rostlinami. Jinak je celý objekt nedaleko lesoparku, odkud lze dojít k Hostivařské přehradě.

-šum-
Foto: Real design

Komentáře

Načítám komentáře...