Di5 architekti a Stavba roku

Di5 architekti a Stavba roku

V dnešním dílu se vrátíme k letošnímu, již desátému ročníku prestižní soutěže Stavba roku. Letos, stejně jako v předchozích ročnících bylo na titul Stavba roku nominováno pět realizací, celkem bylo do soutěže přihlášeno více než šest desítek staveb. V tomto článku se zaměříme na zajímavou stavbu ateliéru Di5, která...

V dnešním dílu se vrátíme k letošnímu, již desátému ročníku prestižní soutěže Stavba roku. Letos, stejně jako v předchozích ročnících bylo na titul Stavba roku nominováno pět realizací, celkem bylo do soutěže přihlášeno více než šest desítek staveb. V tomto článku se zaměříme na zajímavou stavbu ateliéru Di5, která získala nejvyšší ocenění. Jde o sídlo společnosti ČEZ. Přijíždíte-li od Brna, pak jde o stavbu napravo pod dálnicí, těsně od BB Centra (o němž jsme v této rubrice také psali). Atraktivní kancelářská budova se skleněnou fasádou získala ocenění právem, její neomodernistické tvarosloví, skleněné fasády i věž jsou důstojným sídlem silné energetické společnosti.

Několik slov o Stavbě roku
Soutěž je každoročně vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Do klání o titul Stavba roku mohou být přihlášeny stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo realizace realizátorských firem. Jediným kritériem je datum dokončení – stavby musejí být uvedeny do provozu v období od června předcházejícího roku do května roku, ve kterém jsou vyhlášeny výsledky. Porota soutěže hodnotí především kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků. Dalšími důležitými aspekty jsou profesionalita stavebně realizačního zvládnutí, celkový stavebně – architektonický výraz díla, jeho začlenění do daného prostředí. Letošní jubilejní desátý ročník potvrdil několik základních momentů, které lze pravděpodobně vztáhnout na většinu současné české architektonické produkce. Především se velmi výrazně zlepšila kvalita řemeslného a stavebního provedení, takže zatímco na začátku devadesátých let bylo kvalitní řemeslo a detail velkým překvapením, dnes je většina staveb provedena velmi dobře a srovnatelně s evropskými standardy. Dále přibývá realizací městských či státních investorů – po boomu bankovních a jiných finančních domů na začátku devadesátých let dnes mezi přihlášenými nejen do soutěže Stavba roku, ale i Grand Prix (a v několika případech i zatím nevýrazné a značně diskutabilní soutěže Nejlepší z realit) nalezneme bydlení, domovy pro seniory, školy a podobné realizace. A v neposlední řadě jde o kvalitu architektonického návrhu i řešení – ta je na čím dál vyšší úrovni a tvrdí-li někteří čeští eurooptimisté, že je srovnatelná s Evropou, pravděpodobně se nemýlí.

Neomodernismus ateliéru Di5
V letošním ročníku asi největší pozornost poroty právem získal objekt hlavního sídla energetické společnosti ČEZ. Zaměřme tedy pozornost především na něj, v příštím dílu se – vzhledem k významu soutěže i letošním výsledkům – podrobněji podíváme na další oceněné i přihlášené realizace soutěže Stavba roku.

V budově sídlí hlavní správa ČEZ a. s., tedy předního výrobce elektrické energie v České republice, který produkuje více jak 75% elektrické energie tvořené na území ČR. Jen pro představu – ČEZ zaměstnává přibližně 10.500 lidí, z toho 450 v oceněné budově.

Porota na této stavbě ocenila "vysoce sofistikovanou budovu s významně ekonomizovanou spotřebou energie, se zřetelem k uměřenému výrazu". Sídlo hlavní správy ČEZ využívá pasivních a aktivních prostředků ke snížení energetické náročnosti a podle autorů je první administrativní budovou v České republice, která využívá ve většině kancelářských prostor noční ochlazování a přirozenou ventilaci. Tím doplňuje mechanické větrání a nahrazuje jinak poměrně náročné klimatizační systémy.

Historie
Několik slov ke genezi celého projektu - budova vznikla na základě vyzvané soutěže z roku 1998. Původně měla sloužit společnosti Vodní stavby Bohemia. Ovšem v roce 2000 projekt převzala developerská společnost AB Michle, která ve stejném roce zahájila stavbu. Budova byla dokončena po patnácti měsících v únoru 2002, stavbu v tomto velmi krátkém časovém období realizovala společnost Hochitef. ČEZ budovu získal v dubnu 2002 a v následujících týdnech se do ní přestěhovali zaměstnanci hlavní správy.

Výrazný objekt z dílny ateliéru Di5 se nachází v sousedství malého parčíku, a jak bylo řečeno v úvodu, je výrazně orientován podél dálnice D1 na Brno. Dominantně působí umístění exkluzivních vstupních vestibulů na exponovaná nároží – to zároveň sleduje hlavní urbanistickou osu okolního prostředí, orientovanou východo-západně, směrem na park mezi ulicí Baarova a U Michelské školy. Budova se skládá ze dvou křídel: hlavního, vyššího traktu orientovaného na osu parku, a na něj kolmo navazujícího nižšího křídla. Obě křídla jsou spojena dominantou objektu, tvořenou šestipodlažním proskleným vstupním atriem a dvěmi komunikačními věžemi, viditelnými z dálnice.

Architektonické složky
"V procesu navrhování budovy sehrála roli ideových vodítek řada koncepčních myšlenek. Především šlo o koncepci jednoduchosti a efektivity, která se promítla do vnitřní organizace budovy a pohybu v ní (a to jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru) i do použití jasně čitelných a od sebe srozumitelně odlišených materiálů. V otázce užití materiálů byla koncepce jednoduchosti navíc rozšířena o myšlenku přímosti - použité materiály jsou ponechány v přirozené podobě (přiznaný beton, dřevo a hliník)," říkají autoři.

Důležitou úlohu sehrála i koncepce "transparence", a to nejen ve využití přirozeného osvětlení, ale i s ním souvisejících velkých prosklených ploch. Mnohavrstevná koncepce "měřítka" rozhodla o relaci jednotlivých prvků k sobě a k většímu celku – celek byl pojat jako adice přirozeně vnímaných prvků. Protože kvalita okolního prostředí přímo ovlivňuje kvalitu našeho života, šlo v neposlední řadě o vytvoření příjemného a motivujícího pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti.

Autoři: Di5
Společnost di5 architekti inženýři vznikla v roce 1997 jako architektonická a inženýrská kancelář. Byla založena pěti společníky, a v současnosti zaměstnává jedenáct zaměstnanců. di5 architekti inženýři je "rozšířený architektonický ateliér" s architekty a inženýry, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází vývoje a řízení projektu. Kancelář se zabývá přípravou koncepce, přes vývoj a řízení projektu až po dohled nad stavebními pracemi. Ateliér je podle vlastních slov organizován do projekčních týmů řízených vedoucími projektů. Nad činností jednotlivých skupin dohlíží vedení společnosti. "Vedle naší hlavní činnosti, kterou je architektura, urbanismus, projekční činnost, organizace projektu a činnosti v průběhu výstavby jsme schopni naši činnost podpořit i dalšími dovednostmi jako jsou výrob

Komentáře

Načítám komentáře...