Jak poznat dobrého architekta?

Zvu vás ke krátké úvaze, podle jakých kritérií vlastně architekta posuzovat na úplném začátku spolupráce. Zvolme si tedy modelovou situaci, v jaké se nachází ukázkový klient architektonické kanceláře – dejme tomu, že chcete postavit rodinný domek a od architekta chcete stavební projekt i autorský dozor. Než se...

Zvu vás ke krátké úvaze, podle jakých kritérií vlastně architekta posuzovat na úplném začátku spolupráce. Zvolme si tedy modelovou situaci, v jaké se nachází ukázkový klient architektonické kanceláře – dejme tomu, že chcete postavit rodinný domek a od architekta chcete stavební projekt i autorský dozor.

Než se začnete po architektovi vůbec rozhlížet, začněte u sebe – důkladně si analyzujte a ujasněte, jaký druh architekta vlastně hledáte. Necháte ho pracovat téměř samostatně, nebo budete formulovat striktně a detailně své představy? Umožníte mu, aby experimentoval nebo chcete, aby se držel letité klasiky?

Jako je architektura spojením umění a řemesla, tak lze schopného architekta posuzovat z hlediska tří základních kritérií, která tvoří nedílný celek: 1. tvůrčí potenciál, 2. praktické zkušenosti z realizace staveb, 3. schopnost komunikace se zákazníkem. Samozřejmě je pro každého klienta ideálem najít takového architekta, který špičkově a rovnoměrně ovládá všechny disciplíny. Nechci vám ale namlouvat, že takových ideálních architektů a architektek můžete denně kontaktovat desítky, jsem realista. V praxi je to většinou tak, že mnoho lidí vyniká více v tom či onom oboru a je mixem různých schopností. Na první schůzce se tedy nejprve orientujte na to, k jakému typu se váš architekt blíží nebo jestli je takovým vyváženým ideálem. Začněte tím, že na první schůzce shlédnete profesní životopis a portfolio realizací a na tomto základě a po důkladné diskusi se ho (ji) pokusíte odhadnout. To, že si předem ujasníte vaše priority, vám totiž pomůže rozhodnout se v případě, shledáte-li, že vámi nalezený architekt je např. zkušený a letitý praktický „stavitel“, ale vy si nebudete jisti tím, zda má tak úplně prst na tepu doby a splní vaše dejme tomu extravagantní představy. Nebo vám toto ujasnění pomůže rozhodnout se pro architekta s relativně krátkou praxí, zato s velmi zajímavými názory či projektem – v případě, že máte v záloze spolehlivého a zkušeného stavitele. Pokud jednáte s architektem, kterého vám doporučili a ověřili na vlastní stavbě známí, nebuďte bláhoví a posuzujte ho (ji) stejně bedlivě. Je totiž možné, že způsob a typ práce, jaký vyhovoval jim, vám sedět nebude.

Konkrétně k bodu 1
– jak se nalézá a objevuje kvalita tvůrčího a uměleckého potenciálu? Určitě si můžete rozšířit rozhled, když se obrátíte na Českou komoru architektů v Praze 1, Josefské ulici číslo 34, telefony 257 535 034 nebo 257 532 430, kde vám poradí, jak shlédnout výsledky každoročně udílených cen Obce architektů (webová adresa komory je www.cka.cc). ČKA také vede seznamy autorizovaných architektů v celé České republice a může vám poskytnout informaci o autorizaci konkrétního architekta. Mnoho aktuálních informací z dění v současné architektuře vám mimo tento náš portál přinese také renomovaný časopis Architekt (který se zabývá i architekturou veřejných a komerčních budov). Časopisy Moderní byt a Blok se zabývají hlavně interiérem a designem, a kromě různých přidružených žánrů často propagují také nejlepší protagonisty těchto oborů. Je také zajímavé sledovat práce studentů a asistentů vysokých škol, tedy Vysoké školy umělecko-průmyslové, AVU a ČVUT, které pořádají na koncích semestrů výstavy a vlastní soutěže.

Možností, kde pátrat po dobrém architektovi, je mnoho. Všechny dostupné mediální cesty vám určitě pomohou rozšířit si obzory a vytvořit si jak přímé kontakty na konkrétní lidi, tak zároveň vlastní názory, ať už pozitivní nebo negativní. Nechte si ukázat výsledky dosavadní činnosti architekta minimálně na portfoliu, nebo, což je ještě lepší, přímo v terénu na konkrétních realizacích, máte-li čas. Fotodokumentace mohou zkreslovat.

Mnoho lidí má pocit, že se v estetice architektury neorientuje nebo nerozumí všem jejím aspektům. Pokud k nim patříte, nechte architekta o jeho realizacích nebo studii mluvit, zeptejte se na cokoliv, nechte si čas na přemýšlení, nestyďte se. Není za co, architekt studoval deset let, je profesionál a navíc má ke své práci zřejmě přirozený talent, jinak by byl automechanikem.

Dobrou věc určitě poznáte obyčejným selským rozumem, i když jí nebudete třeba ze začátku zcela rozumět. Měla by být spíš jednoduchá (zbytečné náklady nikdy nebyly a nebudou „trendy“), dobře zasazená ve svém okolí (myslím tím pozemek a okolní zástavbu, ale i typ krajiny: nížina, hory,…), a plně funkční. Pokud obsahuje věci, prvky, které se vám zdají nadbytečné, ptejte se architekta po jejich smyslu. Pozor na věrohodnost - měl by vás zcela přesvědčit o tom, že neplýtvá materiálem a formami jen tak nazdařbůh. Nestaví si svůj pomník, staví váš dům. Všimněte si také, jak váš architekt respektuje tvar a specifika pozemku. Dobrý architekt se nesnaží zviditelnit a stát se zajímavým (v tom ironickém smyslu slova) za každou cenu.

Konkrétně k bodu 2
– o praktických zkušenostech se stavbou hovoří množství realizací. Zdá se tedy na první pohled, že by měly bodovat starší ročníky, ale tady platí zlaté pravidlo o výjimkách jako nikde jinde, protože tu rozhoduje i kvalita architektova nasazení při realizaci. Dejte si tu práci a navštivte některé z realizací sami na vlastní pěst zvenčí. Pak se zeptejte, třeba písemně, majitelů na jejich zkušenost s vaším architektem. Přinejhorším vás někdo z nich odmítne. Čím víc názorů, tím víc objektivity v hodnocení.

Konkrétně k bodu 3
– schopnost komunikace se zákazníkem, ale i s jinými subjekty okolo stavby je také důležitým profesním předpokladem dobrého architekta. Je důležitá už na první schůzce. Buďte vytrvalí, rozhodujete o člověku, který bude mít na kvalitu vašeho domu velký vliv. Dvě až tři hodiny diskuse na prvním setkání by neměly být pro architekta a ani pro vás ztrátou času. Dobrý architekt vám také vysvětlí, pokud to sami nevíte, jakými fázemi celý proces projektování a stavby projde, a jaký rozsah práce vám může v každé fázi nabídnout (tomuto tématu se budu podrobně věnovat v dalších článcích). I když jste už ve spolupráci s architektem pokročili, vyžadujte komunikaci. Nestačí jen údaje o počtu osob a předpokládané investici. Váš dobrý architekt vás musí poznat, vědět, kdo jste a jakým způsobem budete dům užívat. Může se vás ptát, jak žijete ve všední dny, jak si užíváte svátky a volno, jak pracujete a relaxujete, jak myslíte, že budete pravděpodobně žít za dvacet let a jiné dotěrné otázky. Jak s tímto „materiálem“ naloží, záleží už na něm. Architekt musí mít vždy koncepci, se kterou k dílu přistoupí. Tato koncepce ale musí zůstat rámcem, ve kterém se budete pohybovat také vy se svými nároky na bydlení. Koncepce by také měla vyhovět obecným ekonomickým a ekologickým požadavkům na provoz domu. Proto si nechte architektem nad studií vašeho domu objasnit, jakou koncepci zvolil a co z ní vyplývá pro všechny vyjmenované aspekty. Tato koncepce musí být logická a srozumitelná i laikovi.

Poslední obecná rada nakonec
Je užitečné a vlastně nezbytné formulovat některé zásady a pravidla, platí ale vždy okřídlené úsloví, že výjimka potvrzuje pravidlo (a my nikdy nevíme, kdy a kde na ni narazíme). Někdy – i když zřídka - se zkrátka stává, že náš instinkt nám říká něco jiného než rozum a v takovém pří

Komentáře

Načítám komentáře...