Investice v architektuře: veletrh MIPIM 2003

Investice v architektuře: veletrh MIPIM 2003

Po památkářských tématech se vraťme zpět do světa zuřícího obchodu se stavebními investicemi a architekturou. Záminkou nám bude evropský veletrh investičních příležitostí MIPIM 2003. Na tomto monstrózním veletržním setkání, které se každoročně koná ve festivalovém paláci francouzského města Cannes, se letos tady již...

Po památkářských tématech se vraťme zpět do světa zuřícího obchodu se stavebními investicemi a architekturou. Záminkou nám bude evropský veletrh investičních příležitostí MIPIM 2003. Na tomto monstrózním veletržním setkání, které se každoročně koná ve festivalovém paláci francouzského města Cannes, se letos tady již počtrnácté sejdou nikoliv příznivci filmového umění, ale realitní a investiční obchodníci, spekulanti a makléři. MIPIM, který patří k největším veletrhům svého druhu na světě, proběhne 4. - 7. března a všichni investoři, developeři, realitní makléři, zástupci světových bank, měst i celých regionů zde několik dní budou dělat velký byznys, v němž architektura má svou – byť limitovanou - roli. Protože účast na francouzském setkání patří k velmi drahým špásům, vystavují a prezentují se zde především celé regiony, republiky a silní developeři, kteří mohou obětovat několik miliónů spojených s týdenním pobytem ve městě filmových stars. Českou republiku zastupují Praha, Ostrava a Brno a kromě těchto měst, která lákají potencionální investory, se zde prezentují silní developeři se svými – obvykle kancelářskými - projekty. Protože v této rubrice Architektura jsme se kancelářským projektům, kterých roste především v Praze jako hub po dešti, věnovali obsáhle, podívejme se také do Cannes – které z nich se nabízejí i na mezinárodním trhu?

Praha investiční
Hlavní město Praha a slezská metropole Ostrava se chtějí ve vlastních stáncích zahraničním investorům představit především jako atraktivní lokality pro investiční záměry. Praha bude mít v centrální části Festivalového paláce svůj vlastní stánek o ploše více než 100 m2 již poosmé v řadě za sebou. V rámci oficiální prezentace hlavního města se spolu s pražskou radnicí na veletrhu představuje v rámci Sdružení Praha – MIPIM i pět firem. Tuto pětici tvoří investorské a developerské společnosti BESTSPORT Joint Stock Company (známá výstavbou hokejové haly Sazka, o níž jsme psali zde), IKANO Properties (stavěli například Starou Celnici na Náměstí republiky v Praze), Passerinvest Group (známé BB Centrum, o němž jsme psali zde), Skanska Property Czech Republic a Trade Centre Praha. Celkem návštěvníci uvidí na pražském stánku dvacet projektů realizovaných na území hlavního města. Z těch ostatních jmenujme například Technologický park Běchovice, kanceláře nazvané Vysočanská brána. Dominantu pražského stánku bude (stejně jako loni) tvořit letecká mapa hlavního města, kde je celá Praha vidět z ptačí perspektivy, a do které jsou zakresleny prezentované projekty. Zajímavostí je také účast pražského ex-primátora Jana Kasla, který bude tak jako loni předsedou odborné poroty soutěže MIPIM Awards, v níž se udělují prestižní ceny za nejlepší stavby uplynulého roku. Vítězové MIPIM Awards budou vyhlášeni na galavečeru, který je každoročně vyvrcholením celého veletrhu.

Brno
Z brněnských projektů, které se moravská metropole snaží „hrnout“ na evropskou investiční scénu, je zajímavá Brněnská průmyslová zóna známá jako Černovická terasa. Jedná se o území vhodné především pro projekty zpracovatelského průmyslu a dodejme, že v současné době zde působí známý Flextronics International s továrnou na elektrotechnické výrobky a CTP Czech Republic, který tady vyrábí plastické komponenty. Z hlediska urbanistického řešení je zajímavý také další projekt - Jižní centrum Brno. Jde o obří projekt nového centra města a protože si zaslouží větší pozornost, budeme se mu věnovat v některém z dalších dílů naší rubriky. Nyní jen letmo: jde o spojení přestavby centra města s přestavbou železničního nádraží. Projekt se nyní nachází v přípravné fázi, vedle přestavby železničního uzlu Brno - město se připravuje také výstavba tzv. Galerie Vaňkovka na obchodně společenské centrum (opět velmi zajímavý projekt, který jsme zařadili do dalšího dílu seriálu Z regionu).

Ostrava
Pro další srovnání a také, abyste si udělali představu o tom, které projekty reprezentují naši zemi v zahraničí, uveďme například ještě ostravské projekty:
Průmyslová zóna Ostrava – Hrabová
Karolina – rozvojové území pro dostavbu centra města Ostravy
Průmyslová zóna Ostrava – Mošnov
Slezskoostravský hrad
Nádraží Ostrava-Svinov – obchodní a společenské centrum
Vědecko-technologický park Ostrava

Karolina Ostrava
Zajímavé území Karoliny, na které byla před několika lety vyhlášena mezinárodní urbanistická soutěž, má celkovou rozlohu přibližně 600.000 m2 a nachází se v bezprostředním sousedství centra města, ve vzdálenosti asi 500 m od historického náměstí. Jde o oblast, která byla původně využívána pro těžký průmysl. Dnes je tato lokalita zcela uvolněna a demolicí původní průmyslové zástavby se nabídl rozsáhlý prostor pro další rozvoj ostravského centra. Tak specifickou možnost dalšího územního rozvoje ve významné lokalitě uvnitř městského centra se Ostrava a OKD rozhodli řešit formou vyhlášení mezinárodní ideové veřejné urbanisticko-architektonické soutěže. Výsledky soutěže pak byly vyhlášeny v listopadu 2000. Z 90 soutěžních návrhů byl jako vítězný ohodnocen návrh polských architektů z Gliwic.

Využitelnost území Karoliny pro vyšší a specifickou vybavenost nadměstského významu posunuje její význam do polohy regionální a nadregionální.

Součástí Karoliny je i lokalita „New City“ o rozloze přibližně 6 hektarů - tady město předpokládá výstavbu občanské vybavenosti, doplňující a rozšiřující stávající centrum města Ostravy. Bude se jednat o městskou formu kompaktní zástavby rozloženou okolo vnitřního pěšího náměstí.

Protože nelze detailně popsat jednotlivé projekty, vybíráme ještě Slezskoostravský hrad ze 13. století, který je v Ostravě nejstarší kulturně historickou památkou. Jeho zříceniny se rozkládají v městském obvodu Slezská Ostrava na ploše přibližně 90 x 70 m a mají gotickou dispozici. Jádro hradního areálu tvoří torzo palácové stavby, obklopené ze severu, východu a jihu obranným hradebním systémem. Dosud zůstala zachována jedna z bašt. Renesanční úprava ze 16. století je dosud patrná v pozůstatcích zříceniny i v úpravách interiéru. Areál hradu lze využít zejména v oblastech kultury, rekreace, ubytování, klubové činnosti, popřípadě zřízení vzdělávacího zařízení. Smysluplné a ekonomicky únosné využití areálu hradu je možné pouze v souvislosti s revitalizací a novým využitím celého území tzv. Staré střelnice.

Doprovodný program a čísla Minimu
Praha ve spolupráci s Brnem a Ostravou uspořádá v rámci veletrhu konferenci s názvem "Česká republika na prahu Evropské unie: příležitost pro investice a development". Loni se podobně laděná konference setkala se značnou odezvou, ovšem dodejme autentický postřeh z loňského veletrhu – takových akcí se denně konají desítky a pro návštěvníka, je často obtížné se tak

Komentáře

Načítám komentáře...