Dvakrát výstavy o architektuře

Dvakrát výstavy o architektuře

V dnešním článku rubriky Architektura navštívíme hned dvě výstavy týkající se moderní české architektury. Protože se kromě nových realizací a rekonstrukcí snažíme přibližovat i výstavy a projekty, které se - byť sekundárně - týkají také prezentace architektonické tvorby, nelze pominout dva výstavní počiny minulých...

V dnešním článku rubriky Architektura navštívíme hned dvě výstavy týkající se moderní české architektury. Protože se kromě nových realizací a rekonstrukcí snažíme přibližovat i výstavy a projekty, které se - byť sekundárně - týkají také prezentace architektonické tvorby, nelze pominout dva výstavní počiny minulých týdnů. V pražské Galerii Jaroslava Fragnera probíhá výstava věnovaná současnému českému dřevěnému domu, tedy tématu doposud nepříliš frekventovanému, a o několik set metrů dál, v Celetné ulici byla před Vánoci v Domě U černé Matky Boží znovuotevřena stálá expozice: Muzeum českého kubismu. Připomeňme jen, že výstavám architektury jsme se věnovali již několikrát (Švýcaři v Praze; Tvarové hry Ivana Kroupy; Architektura z druhého konce světa; o pražském Quadrienalle divadelní architektury jsme psali zde a zde).

Dřevo českých staveb dnes
Nejprve navštivme významem možná na první pohled menší expozici věnovanou soudobému tuzemskému stavění ze dřeva. Ačkoliv tento tradiční a vlastně jeden z nejstarších stavebních materiálů vůbec nemá v české moderní architektuře nějaké výsadní postavení, dokumentuje výstava zdařilé realizace, které čeští architekti ze dřeva postavili. V roce 2001 byla, po pražské Fragnerově galerii také v brněnské Galerii architektury, s velkým úspěchem uvedena výstava z produkce Alvar Aalto Foundation / Alvar Aalto Museum v Helsinkách, která představila šestnáct rodinných domů realizovaných pro soukromé investory podle návrhů Alvara Aalta. Velký zájem brněnského publika o nadčasovou tvorbu jednoho ze zakladatelů moderní světové architektury a designu potvrdil zájem široké veřejnosti po informacích o možnostech, přístupech k otázce individuálního bydlení a tvorbě prostředí a dal vzniknout záměru uspořádat výstavu, která by svým obsahem navazovala na téma uvedené výstavy - rodinné bydlení, dřevěné konstrukce, bydlení v lese…

Dřevo a domy
V uplynulé dekádě vznikla na území České republiky řada rodinných domů, postavených s použitím dřevěné nosné konstrukce, říká kurátorka Renata Vrábelová z brněnské Galerie architektury k východiskům, která vedla k uspořádání této výstavy. Šlo o domy, které vzbudily zaslouženou pozornost nejen u odborné architektonické veřejnosti, ale díky prezentaci v médiích určených široké neodborné veřejnosti se některé z nich staly všeobecně známými. Výstava Současný český dřevěný dům s podtitulem Výběr 1998 - 2003 představuje výběr rodinných domů a drobných staveb určených k bydlení či rekreaci, realizovaných během posledních let na území České republiky za použití dřevěné nosné konstrukce. Jediným společným jmenovatelem této výstavy je dřevo jako základní konstrukční materiál. Jednotlivé domy ukazují individuální přístup jejich autorů k řešení konkrétních zadání, přístup s vyhraněným architektonickým názorem, charakteristickým pro prezentované tvůrce a tvůrčí týmy. Při bližším pohledu vybrané domy patří mezi špičku současné, a to nejen domácí, architektonické tvorby a dodejme, že jejich autoři jsou známí a jejich dílo pravidelně publikováno nejen v našich, ale i zahraničních odborných médiích.

Výstava představuje domy odlišné od těch, které najdeme v katalogových nabídkách realitních a developerských společností. "V situaci, kdy otázka řešení bydlení patří k nejaktuálnějším problémům současnosti, považuji za zásadní informovat o možnostech nejširší veřejnost, k čemuž bych ráda přispěla touto výstavou. Záměrem je ukázat jiné, pro naše země netradiční nebo naopak zapomínané možnosti stavění, možnosti, které mohou znamenat také výrazně nižší investiční náklady se srovnatelnou nebo nadstandardní, ekologičtější, přírodnější kvalitou," říká Renata Vrábelová. Výstava, koncipovaná jako putovní, je původním projektem brněnské Galerie architektury, po brněnské premiéře je nyní uvedena v pražské Fragnerově galerii a záměrem je její následná prezentace v zahraničí. K výstavě byl vydán katalog a doprovodný CD-ROM, který představuje další dřevostavby zúčastněných autorů.

Český kubismus nově
V samotném centru Prahy, několik minut od Staroměstského náměstí, v Celetné 34 byla před Vánoci otevřena nová stálá expozice Národní galerie. Dům U Černé matky boží je jedinečnou kubistickou budovou, kterou v letech 1911 až 1912 postavil architekt Josef Gočár v místě zbořeného starého domu rytířů Granovských zvaného U černé Matky Boží. Čtyřpodlažní stavba má dvě mansardová ustupující patra: v prvním patře byla kavárna, navštěvovaná zejména výtvarníky, ve vyšších patrech pak původně byly kanceláře. Po dvouleté přestávce se na konci listopadu veřejnosti znovu otevřel tento kubistický dům: Národní galerie v Praze v něm vytvořila Muzeum českého kubismu. Stavba na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu byla uzavřena od loňského ledna, kdy z domu muselo odejít České muzeum výtvarných umění, které tam od roku 1994 provozovalo také expozici kubismu. Dům nyní patří Státnímu fondu kultury, který vznik nové expozice zaplatil, a Národní galerie mu bude odevzdávat veškerý zisk ze svých aktivit. Galerie se přitom při přípravě expozice snažila o to, aby muzeum působilo jako celek, kde samotný dům i umělecká díla, v něm vystavená, vytvoří co možná nejvíce autentické “kubistické” prostředí. Vedle klasické fáze kubismu bude prezentován také specifický styl, který se v českém umění vyvinul po roce 1918 a ovlivnil tvorbu 20. let, tzv. rondokubismus. Vedle něj bude prezentováno i zázemí, z něhož česká vlna kubismu vzešla, a také vlivy, jimiž kubistický sloh působil na své okolí. Všechny výtvarné disciplíny – malba, plastika, kresba, grafika, architektura, design, umělecké řemeslo – jsou zde navzájem provázány. Stálou expozici ve dvou patrech domu mají doplňovat krátkodobé výstavy, pro něž je rezervováno další z hlavních pater domu.

O výstavě Současný český dřevěný dům
Výběr 1998 - 2003

Vybraní architekti a ateliéry, kteří přijali pozvání k účasti a jejich představené domy:
(v abecedním pořadí)
Archteam: Dům v zahradě, Kroměříž - Vážany (2000); Markéta Cajthamlová: rodinný dům ve Velké Chuchli (2003); Jan Jehlík: rodinný dům v Ústí nad Labem (2000); Roman Koucký: nástavba ateliéru

Komentáře

Načítám komentáře...