Výstava Otakar Diblík - designer

Výstava Otakar Diblík - designer

V rubrice Architektura pravidelně sledujeme také architektonické výstavy a prezentace, které se architektury týkají. Protože kromě nového Centra pro středoevropskou architekturu (o jehož aktivitách jsme psali de se...

    <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3265_1.jpg" target="_blank">
            <img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3265_1.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" /> </a>V rubrice Architektura pravidelně sledujeme také architektonické výstavy a prezentace, které se architektury týkají. Protože kromě nového Centra pro středoevropskou architekturu (o jehož aktivitách jsme psali <a href="http://stavba.tvujdum.cz/clanek.asp?i=3228" target="new">zde</a>) se zajímavé výstavy konají i v jiných výstavních prostorách, představíme dnes aktuální výstavu v pražské galerii VŠUP. O týden později pak navštívíme slavné Vitra Design Museum, kde také před několika dny začala zajímavá výstava Airworld.<br /><br />Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze a Design centrem České republiky připravilo retrospektivní výstavu českého průmyslového designéra Otakara Diblíka, která byla před několika dny zahájena v Galerii Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze na náměstí Jana Palacha v Praze. Výstava potrvá do 31. května tohoto roku. Tato výstava konaná u příležitosti nedožitých 75. narozenin bude zároveň vůbec první retrospektivní výstavou Diblíkovy celoživotní tvorby.<br /><br /><b>Neznámý Otakar Diblík</b> <br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3265_5.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3265_5.jpg" align="right" border="0" bordercolor="black" /> </a>Otakar Diblík je jedním z těch autorů, jejichž jméno je podstatně méně známé než vlastní práce. Jde přitom o velmi zajímavou osobnost, jejíž životní a profesní dráha byla kromě množství kvalitních prací naplněna také dramatickými zvraty.<br /><br />Jeho spolupráce s československými výrobci byla podnětná nejen pro vývoj dopravních prostředků: Karosa Vysoké Mýto, pražský a bratislavský vývoj automobilky Tatra, Škoda Plzeň, ZKL (Zetor) Brno, ale i reprodukční techniky, tiskařské stroje, ADAST Adamov, Dobrušské strojírny (Grafitec), Dobruška. <br /><br /><b>Z Čech do Itálie</b> <br />V roce 1968 se Diblík rozhodl vyměnit práci v nesvobodné vlasti za působení v zahraničí. V renomovaném studiu Bonetto v italském Miláně působil jako designér od roku 1969, od počátku osmdesátých let dokonce na místě šéfdesignéra. Po smrti zakladatele studia Rodolfa Bonetta koncem osmdesátých let opustil pro neshody s vedením studia tuto dlouholetou a úspěšnou práci. Souhrou šťastných náhod mohl už v roce 1990 nastoupit jako vedoucí ateliéru designu na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Jeho pedagogickou činnost přerušila až náhlá smrt v roce 1999, od níž letos uplynulo pět let.<br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3265_2.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3265_2.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" /> </a>Vzhledem k časovému odstupu od Diblíkova působení v Československu a k okolnostem jeho odchodu ze studia Bonetto je k dispozici poměrně málo trojrozměrných exponátů. I navzdory tomu chtěli organizátoři výstavy zachytit Diblíkův tvůrčí profil co možná nejúplněji. Jeho první, československá fáze tvorby bude připomenuta nepočetnými existujícími modely, početnější fotografickou dokumentací a několika málo dochovanými kresebnými návrhy, které představí Diblíka také jako kvalitního výtvarníka. Nedostatek trojrozměrných exponátů z italského působení alespoň částečně nahrazuje projekce diapozitivů s ukázkami jeho tvorby z autorovy pozůstalosti. Období po návratu do vlasti prezentují práce pro Dobrušské strojírny (Grafitec) z devadesátých let, díky nimž se Diblík znovu etabloval na domácí půdě jako úspěšný aktivní designér. Součástí výstavy je také projekce videofilmu studenta VŠUP Pavla Abraháma věnovaný osobnosti Otakara Diblíka.<br /><br />Výstava vznikla ze sbírek a archivu oddělení průmyslového designu NTM v Praze a byla doplněna z výrobních podniků a ze soukromého majetku. Zajímavou skutečností je také fakt, že koncept instalace provedl Ateliér designu výrobků III. VŠUP, kde prof. Diblík působil jako pedagog. Výstava Otakar Diblík (designer) je putovní: bude pokračovat na následujících místech: <br />3. - 30. 6. 2004 Brno, výstavní prostory Fakulty architektury VUT<br />14. 7. - 15. 8. 2004 Vysoké Mýto, Městská galerie <br />11. 10. - 31. 10. 2004 Dobruška, výstavní síň Grafitecu<br />18.11. - 11. 12. 2004 Plzeň, Galerie Západočeské univerzity <br /><br /><b>O Otakaru Diblíkovi / dílo a život v datech</b> <br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3265_3.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3265_3.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" /> </a>19. srpna 1929: narozen v Brně<br />1948: vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Brně, přijat na Vysokou školu technickou, fakultu architektury v Brně<br />1953: absolvoval Vysokou školu technickou, fakultu architektury v Brně <br />1954 – 1956: 28 měsíců vojenské služby v rámci PTP u Vojenského projekčního ústavu v Praze<br />1956 – 1959: výtvarník v podniku Karosa Vysoké Mýto<br />1959 – 1961: zaměstnanec pražské, posléze bratislavské konstrukční kanceláře Tatry Kopřivnice<br />1961 – 1968: člen Svazu Československých výtvarných umělců - designér ve svobodném povolání, externí spolupráce s československými průmyslovými podniky - ZVIL (Škoda) Plzeň, ZKL (Zetor) Brno, Adamovské strojírny Adamov<br />1968: v průběhu "pražského jara" byl zvolen do čela opoziční pražské skupiny výtvarných umělců, po okupaci Československa 21. srpna odchází do Itálie, pobyt v táboře u Terstu<br />1969 – 1982: designér ve studiu Bonetto v Miláně<br />1982 – 1989: šéfdesignér ve studiu Bonetto v Miláně<br />1990: nastoupil jako vedoucí ateliéru designu výrobků na VŠUP v Praze<br />1992: jmenován profesorem tamtéž <br />1999: 12. února náhle umírá v Praze <br /><br /><b>O výstavě</b> <br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3265_4.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3265_4.jpg" align="right" border="0" bordercolor="black" /> </a>Otakar Diblík - designer<br />11. - 31. 5. 2004, Galerie VŠUP<br />Nám. Jana Palacha 80, Praha 1<br />Otevřeno denně mimo neděli, 10 - 18 hodin<br />Pořadatelé: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze; Národní technické muzeum v Praze; Design centrum České republiky; CZECHDESIGN.CZ<br />Autoři výstavy, organizace zajištění zápůjček exponátů: Jana Pauly, Jiří Hulák, NTM Praha<br /><br />-var-<br />Snímky archiv pořadatelů výstavy

Komentáře

Načítám komentáře...