Rakouská architektura v Praze

Rakouská architektura v Praze

Včera skončila v pražské Galerii Jaroslava Fragnera výstava rakouské architektonické kanceláře BAUMSCHLAGER - EBERLE ARCHITEKTI. O práci této v Evropě i zámoří čím dál respektovanější dvojice jsme podrobně psali v březnu loňského roku, kdy Baumschlager a Eberle zvítězili ve workshopu na přestavbu sýpek v Karlíně...

Včera skončila v pražské Galerii Jaroslava Fragnera výstava rakouské architektonické kanceláře BAUMSCHLAGER - EBERLE ARCHITEKTI. O práci této v Evropě i zámoří čím dál respektovanější dvojice jsme podrobně psali v březnu loňského roku, kdy Baumschlager a Eberle zvítězili ve workshopu na přestavbu sýpek v Karlíně pořádaném developerskou firmou Karlín Real Estate (ZE STARÉ SÝPKY BYTY: LOFTOVÉ BYDLENÍ V KARLÍNĚ). Výstava, kterou prezentovala Galerie Jaroslava Fragnera představila sedm let stavební činnosti této rakouské architektonické kanceláře.

Na výstavě byly představeny plány, modely a rozsáhlá fotodokumentace tvorby B&E od fotografa Eduarda Huebera, k vidění zde také byl projekt obytného komplexu Cornloft pro Karlín, který zvítězil v mezinárodním workshopu v roce 2002 (více o projektu buď v našem (předchozím článku nebo na www.karlin.cz).

Značka B & E
Kancelář dvojice B & E proslavily po světě kromě řady staveb a konceptů také soutěže a znalecké posudky. Pražská výstava, která bude posléze reprízována v
Galerii architektury Brno (7. září - 17. října 2004), zachytila právě onen zmiňovaný široký záběr činnosti: od projektů regionálního významu až po rozsáhlé mezinárodní projekty. Různorodá konstrukční zadání představená vedle sebe dokazují, o co architektonické kanceláři především jde, porozumění prostorového kontextu v jednotlivých projektech. „Tento vorarlberský tým s kancelářemi v Lochau, Vaduzu a Vídni není třeba nikterak představovat. Jeho produktivita, řečeno jinou terminologií, je vysoká, stejně jako jeho úspěšnost. Jestliže budeme pohlížet na architekturu také jako na službu životnímu prostředí a uživatelům, pak tato dvojice patří zcela nepochybně k nejlepším poskytovatelům služeb v této oblasti,“ zaznělo v úvodním slovu k výstavě.

Kvalita vs. cena
Tvorbu dvojice B&E charakterizuje podle kurátorů tak velký důraz na poměr ceny a výkonu. Na základě dnešních přísných podmínek v oblasti výstavby to představuje svého druhu výhodu, která se všude vyplácí. Spočívá v tvrdé škole bytové výstavby, kterou B&E absolvovali ve všech aspektech perspektivněji a odpovědněji než většina jiných. Jde-li o trvanlivost pláště budov, o cenu za metr čtvereční na spodní hranici, o komplexní ekologické systémy, o energeticky uvědomělou výstavbu, pak jsou obytné objekty od B&E jen těžko k předstižení. To je skutečnost, která si mezitím vytvořila mezinárodní platnost, jak dokazuje například projekt výškové obytné budovy pro Peking, který se právě začíná stavět. Řada administrativních staveb od dvojice B&E hovoří také vlastním a pestrobarevnějším jazykem, než tomu u výstavby kancelářských objektů obvykle bývá. To, že takové objekty musí být flexibilní, je dnes běžně známou věcí. Ale jak za těchto okolností vytvořit pracovní atmosféru, která je pro uživatele příjemná, to ukazují domy od týmu B&E skutečně příkladným způsobem, od inteligentních dvouvrstvých fasádních řešení s výraznými okny v tepelném plášti až po kontrolované denní osvětlení pracovišť u obrazovek a po vnitřní přístupové komunikace bezprostředně u skleněného pláště (příklady: Saeco, Zumtobel aj.). To, co B&E odlišuje od většiny západorakouských architektonických kanceláří (pokud je ještě vůbec můžeme do tohoto regionálního kontextu zařadit), je suverénní zvládnutí dimenzního skoku v jejich pracích. Zdá se, jakoby od přístavní budovy Rohner nevedla žádná cesta k Mnichovu, ke Kontrijku či k letišti Vídeň-Schwechat. Ale právě v tom spočívá zvláštnost.

Pluralitní architektura
Dnešní architektonickou scénu charakterizuje určitá pluralita postojů. Existují stavby, u nichž se tato okolnost projevuje zvlášť výrazně. Přitom vystupuje do popředí formální architektonické tvarosloví. To vše může mít své opodstatnění u zvláštních úkolů, nicméně architektonickým pravidlem to není. B&E vycházejí z konkrétního úkolu. Ten analyzují, pro něj hledají řešení a tato řešení pak případ od případu zdokonalují. Jejich stavby se uskutečňují do jisté míry "v sérii". Každý článek řetězu u takové řady se poněkud liší od druhého, přičemž každý vyplývá z konkrétní situace, ze specifických požadavků, a také ze stále více diferencovaných poznatků a dovedností architektů. Je značně vzrušující vytvářet něco charakteristického, s vlastním rukopisem. U dvojice B&E nedochází k svéhlavému řazení pouhých "slov" na jednotlivá témata; jejich stavby působí spíše jako celé "věty", které průběžně píší architektonický text. Je jasné, že formální řešení je samozřejmě vždy nanejvýš delikátní věcí. Viz například tzv. "Pixelová hala" v mnichovském Rücku nebo detailní řešení vnějšího skleněného pláště u výpočetního střediska Zumtobel, nebo též vývojové kroky ve formulaci fasády u obytných budov, jako Hötting-West, Sebastianstraße a Achslengut 2. Tato formální kvalita představuje nepochybně pozitivní nadhodnotu. Nicméně skutečně rozhodujícím prvkem není.

Nejnovější projekty
Kdybychom chtěli nejnovější stavby a projekty od B&E převést na společného jmenovatele, museli bychom hovořit o jejich umístění v daném prostředí a také o jejich prostorové nabídce určované hlubokým vědomím společenské odpovědnosti. První z nich zvláště vyniká u projektu budovy Světové zdravotnické organizace v Ženevě. Parková krajina zde skutečně prochází touto budovou. Nebo v Kontrijku, kde tito architekti uplatnili tradiční dvorní strukturu, aby "přelstili" velikost budovy pomocí speciálních identifikačních prostor. Nebo u projektu HIT pro Hönggerberg, jehož velkolepý vnitřní prostor připouští interpretaci prostoru veřejného, s níž se v dnešní době jen stěží ještě setkáme. B&E dávno překročili hranice svého regionu. Pohlédneme-li na pracovní intenzitu této architektonické kanceláře z odstupu, získáme nepochybně dojem, že nezbývá čas na zastavení pro bilancování. V tomto smyslu byla výstava v pražské GJF spíše momentálním průřezem vrstvami.

Projekty představené na výstavě
1. Letiště Vídeň, 2000 (Vítězný soutěžní návrh); 2. Onusida, 2001 (Vítězný soutěžní návrh); 3. Räffel-Park, 2001 (Vítězný soutěžní návrh); 4. ETH, Curich, 2002 (Vítězný soutěžní návrh); 5. Kortrijk, 2000; 6. Peking, 2002; 7. Bytový soubor v Lohbachu, 2000; 8. IT Data Centrum, Zumtobel, 2002; 9. Obytný soubor Mozartstrasse, 1997;
10. Bytové domy Flatz, 2000; 11. Obytný sou

Komentáře

Načítám komentáře...