Dvě nové dopravní stavby: metro

Dvě nové dopravní stavby: metro

Dopravním stavbám – pokud se jedná o architektonicky zdařilé realizace – se v rubrice Architektura čas od času věnujeme (naposledy to bylo v článku věnovaném barrandovské tramvajové trati – zde; o designu v letecké dopravě jsme pak psali zde; a například o českých mostech zde). Dnes se zaměříme na jednu – rozsahem...

Dopravním stavbám – pokud se jedná o architektonicky zdařilé realizace – se v rubrice Architektura čas od času věnujeme (naposledy to bylo v článku věnovaném barrandovské tramvajové trati – zde; o designu v letecké dopravě jsme pak psali zde; a například o českých mostech zde). Dnes se zaměříme na jednu – rozsahem investice i dopadem na chod hlavního města – důležitou stavbu: prodloužení trasy C pražského metra.

Pod vodou
Před několika týdny byly slavnostně otevřeny další dvě stanice: Ládví a Kobylisy trasy C pražského metra. Na ose trasy C pražského metra tak přibyly další dva body směrem na sever. Nově otevřená část podzemní dráhy IV.C1 vstupuje z Holešovic pod Vltavu do Tróje. Dál je pak vedena přes Kobylisy a končí u obchodního a kulturního centra Ládví. Co je pro naši rubriku zajímavé, je několik technicko – architektonických zajímavostí této trasy. K jejímu vybudování se především razilo pod Vltavou: mimo jiné bylo nutné překonat výškový rozdíl mezi vltavským údolím a náhorní plošinou, na níž jsou rozmístěny velké sídlištní celky Severního města.

Vysouvané tunely
Aby vlaky mohly jezdit pod Vltavou, bylo zvoleno řešení, které bylo pro tunely takových parametrů a v podmínkách řeky použito poprvé. Na trojském břehu byly v "suchém doku" postupně vybetonovány dva tubusy jednokolejného traťového tunelu a vysunuty do předem vybagrované rýhy ve dně řeky. Poté bylo třeba překonat rekordní výškový rozdíl 112 metrů. Díky němu dosahuje maximální spád trati hodnoty 39,5 ‰. Konečná stanice Ládví má nástupiště umístěno přibližně sedm metrů pod terénem a se svou nadmořskou výškou 282 m n.m. je nejvýše položenou stanicí metra v Praze. Vzdálenost stanice Kobylisy z bývalé konečné stanice Nádraží Holešovice je 2748 metrů, z Kobylis do Ládví je trať dlouhá 1140 metrů.

První ražená stanice
Stanice Kobylisy, která se nachází v hloubce 31,5 metrů, je první raženou jednolodní stanicí v pražském metru - nejsou zde žádné sloupy ani zábradlí. Vestibuly jsou od sebe vzdálené přes 200 m. Stanice Ládví je hloubená, s nástupištěm přibližně sedm metrů pod terénem a vestibulem umístěným přímo nad středem stanice. Její součástí je záchytné parkoviště typu P+R. Jedinečnými jsou na trase IV.C1 dvoukolejné tunely: na celé trase jsou vyraženy celkem tři úseky dvoukolejných tunelů, což má přinést větší komfort cestujícím. Investorem stavby byl Dopravní podnik hl. m. Prahy, obstaratelem Inženýring dopravních staveb. Trasu IV.C projektovala společnost Metroprojekt Praha a stavěl ji Metrostav.

Plány do roku 2008
Dále se má trasa C prodlužovat směrem do Letňan. Stavební práce na této části trasy, která je označena jako IV.C2, již byly zahájeny a celý úsek IV.C (tedy IV.C1 a IV.C2) by měl být uveden do provozu v roce 2008. Po otevření konečné stanice Letňany bude trasa C dlouhá 22,450 kilometrů a bude mít celkem dvacet stanic. Po výstavbě úseku trasy IV.C2 budou dočasný autobusový terminál i parkoviště P+R z převážné části přesunuty z Ládví do Letňan.

Zmiňovaný úsek byl otevřen na konci června tohoto roku, po více než čtyřech letech (výstavba byla zahájena v září roku 2000). Délka nové části metra činí bezmála čtyři kilometry. Náklady na stavbu byly kolem 8,7 miliardy korun (stát přispěl necelou čtvrtinou). Metro na této trase je vybaveno novými vlakovými vozy značky Siemens, které dokážou jet rychlostí až 80 km za hodinu. Prodloužení trasy C na sever by mělo zkvalitnit a zrychlit dopravní obsluhu velkých sídlištních celků Severního města směrem do centra. Na úsek IV. C1 naváže úsek IV. C2. Celý úsek IV. C má být uveden do provozu v roce 2008. Druhá etapa IV. provozního úseku trasy C je navržena v tunelech pod zemí a napojuje se na rozestavěný úsek první etapy za stanicí Ládví. Odtud pokračuje pod ulicí Střelničnou a Libereckou k Proseku, dále je vedena podél ulice Vysočanská a za křížením s ulicí Proseckou se stáčí k severu k Letňanům, kde je ukončena. Nová trasa má plánovanou stavební délku 4,6 km. Tři nové stanice mají zatím pracovní názvy Prosek I (na křižovatce ulic Vysočanská a Lovosická, nedaleko hotelu Duo), Prosek II (na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká, před obchodním domem Billa) a Letňany (jižně od obce Letňany a východně od ulice Kbelská).

Architektonické řešení
Architektura nové stanice by měla oživit ráz proseckého sídliště ze sedmdesátých let. Autorem architektonického ztvárnění všech tří stanic je ing. arch. Patrik Kotas, který navrhl také stanici Rajská Zahrada nebo tramvajovou trať Hlubočepy – Barrandov. Výstavba metra by měla vést k oživení obchodních a turistických aktivit v této části Prahy. Všechny stanice budou vybaveny bezbariérovým přístupem.

Technologie
Přepravu cestujících budou zajišťovat, stejně jako na celé trase C, moderní vlakové soupravy s označením M1 od firmy Siemens. Počet vlaků, které novou trasou projedou za jeden den, je 330, přičemž roční přepravní výkon tohoto úseku metra má být podle provozovatele přes 90 milionů osob na jeden kilometr. Předpokládané náklady projektu jsou vyčísleny částkou 13,4 mld. Kč, což podle slov primátora hl. m. Prahy Pavla Béma představuje zhruba třetinu prostředků investičního rozpočtu města na celý kalendářní rok. Na vlastní stavební část je určeno 9,8 mld. Kč a 3,6 mld. Kč bude proinvestováno v technologiích. Pro zajištění obslužnosti nových tras bude dokoupeno šest nových vlakových souprav M1 po pěti vozech v soupravě. Tato investice představuje dalších 1,5 mld. Kč. Projekt financuje ze 75 % hlavní město prostřednictvím půjčky od Evropské investiční banky zbývající čtvrtinu nákladů pokryjí státní dotace a vlastní zdroje Prahy.

Základní technické údaje
Stavební délka 2. etapy úseku C: 4 599 m
Maximální spád: 3,95 %
Minimální poloměr směrového oblouku trať. kolejí: 500 m
Hloubka stanice Prosek: 5,6 m
Hloubka stanice Prosek II: 10,6 m
Hloubka stanice Letňany: 10,3 m
Nejnižší bod trasy - podchod Vltavy: 169,660 m n.m.
Nejvyšší bod trasy - stanice Ládví: 281,620 m n.m.
Překonávaný výškový rozdíl: 111,960 m
Stanice Kobylisy: ražená, jednolodní, ostrovní nástupiště, dva vestibuly
Ládví: hloubená, jeden vestibul, ostrovní nástupiště

-var-
Zdroj: Metrostav, a. s.
Snímky archiv Metrostavu

Komentáře

Načítám komentáře...