Cena Petra Parléře

Cena Petra Parléře

Výsledky druhého ročníku architektonické soutěže o nejoriginálnější řešení veřejných prostranství - Cena Petra Parléře British American Tobacco – byly vyhlášeny 26. ledna 2005 v pražském Klášteře Minoritů. Architektonickou soutěž vyhlašuje se souhlasem České komory architektů Společnost Petra Parléře. Společnost byla...

Výsledky druhého ročníku architektonické soutěže o nejoriginálnější řešení veřejných prostranství - Cena Petra Parléře British American Tobacco – byly vyhlášeny 26. ledna 2005 v pražském Klášteře Minoritů. Architektonickou soutěž vyhlašuje se souhlasem České komory architektů Společnost Petra Parléře. Společnost byla založena z popudu British American Tobacco (Czech Republic), která si vytkla za cíl touto formou přispívat k humanizaci městského prostředí a odstraňovat necitlivá technická řešení. British American Tobacco je jediným oficiálním partnerem soutěže.

Smyslem soutěže je podpora rozvoje architektury, humanizace měst a péče o životní prostředí, tedy témata úzce související s rubrikou Architektura. Pojďme se tedy na výsledky této zajímavé akce podívat podrobněji.

Vyhlašovatelé soutěže vyzvali na jaře roku 2004 česká města, aby předložila své náměty na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě, které by se podle jejich uvážení mohly stát předmětem architektonické soutěže. Bylo osloveno celkem 200 měst, převážně okresního formátu. Výzva se setkala s ohlasem u 34 měst, která zaslala hodnotitelské radě 38 námětů, z nichž 13 se stalo předmětem soutěže. Jednalo se o Dačice, Dvůr Králové nad Labem, Chodov, Kraslice, Litomyšl, Mimoň, Nepomuk, Nový Jičín, Nové Město nad Metují, Orlovou, Prachatice, Sušici a Třebíč. K tomu předseda správní rady Společnosti Petra Parléře arch. Vlado Milunič řekl: „Náš zářný vzor Petr Parléř byl postaven před úkol přestavět zásadním způsobem největší katedrálu v zemi nebo vybudovat most, který má pro svou jedinečnost srovnatelnou obdobu až někde v Avignonu. Soutěžící o Cenu Petra Parléře nemají rozhodně úkoly takového rozsahu a obsahu, nicméně pro některá z měst, ve kterých se návrhy úprav řeší, mohou mít v případě zdařilého konceptu analogický význam, jaký byl u staveb Parléřových.“ (Článek o rozsáhlém bytovém projektu, na kterém se architekt Milunič spolupodílel si můžete přečístzde.)

Náměstí v Nepomuku
Letošní ročník architektonické soutěže přinesl celkem 21 studií, z nichž hodnotitelská rada ocenila čtyři. Hlavní Cenu Petra Parléře British American Tobacco v hodnotě 200 tisíc Kč získala architektonická studie na úpravu ploch náměstí Augustina Němejce v Nepomuku, jejímiž autory jsou architekti Vladimír Vašut a Viktor Vlach. Studie řeší velmi jednoduchým a účinným způsobem vymezení a formu náměstí, uvolňuje energii pro nová řešení a principy. Zajímavým prvkem je vložení nové výškové dominanty koncipované jako vyhlídková věž. Porota ocenila především lapidární a kultivované zpracování soutěžního návrhu. O dílčí ceny se podělily dvě studie řešící témata zadaná Novým Městem nad Metují a Třebíčí. Autor architektonické studie Bronislav Stratil přesvědčil svým odvážným návrhem nového centra "Rychta" a netypickým řešením výstavby ulic TGM a B. Němcové v Novém Městě. Architekti Zbyněk Musil a Lukáš Pecka, kteří uspěli svým urbanistickým řešením zapojení lesoparku ,,Hrádek" do kontextu města Třebíče, předložili jasně zvládnutý, přesvědčivý návrh, který vykazuje potřebné rezervy pro další zpracování. Zvláštní odměnu obdržel Matěj Hošek za netradiční a inspirativní návrh na regeneraci a humanizaci sídliště Orlová.

Zdarma městům
Jak vyplývá ze statutu soutěže, všechny architektonické studie, ať již oceněné nebo neoceněné, budou předány zdarma městům k dalšímu využití. V den konání slavnostního ceremoniálu byly všechny zmíněné studie k vidění v rámci doprovodné výstavy v areálu Kláštera Minoritů. Jak konstatoval předseda hodnotitelské rady Ing. arch. Ivan Hnízdil: ,,Kvalita architektonického zpracování, grafického podání a zejména vhodnost navrženého konceptu byly v letošním ročníku velmi rozmanité. Tomu, že se výsledek soutěže prezentuje různorodou směsicí veřejných prostranství vybraných měst, odpovídá i pestrost jednotlivých návrhů. Z tohoto pohledu byla soutěž velmi úspěšná.“

Další ročník
Soutěž bude pokračovat třetím ročníkem, s jehož vyhlášením se v mírně pozměněné podobě počítá v březnu 2005. Podle mínění Martiny Wolfové, zastupující British American Tobacco, by měl opět povzbudit zájem měst a architektů o to, aby se města stala pozoruhodnými a dobře uspořádanými místy obohacujícími lidské životy a aktivity.

O ceně a soutěži
Cena Petra Parléře British American Tobacco dává městům každoročně příležitost získat zdarma profesionálně zpracovanou architektonickou studii. Vyhlašovatelé se v druhém ročníku soutěže rozhodli navázat na loňský první ročník. Veřejná prostranství zůstala hlavním tématem: k němu letos přibylo výběrové téma budovy a interiéry ve veřejné správě. Ze zaslaných námětů do soutěže na výběrové téma mohly být vybrány maximálně tři nejzajímavější.

Bylo osloveno 200 měst; přihlásilo se 34 měst
Do II. Kola bylo vybráno 10 měst
O soutěž projevilo zájem 32 tvůrců (architektů)
Do soutěže se přihlásilo 21 návrhů
Oceněny byly studie 4 měst
Hlavní Cenu Petra Parléře BAT získalo 1 město

Výsledky soutěže o Cenu Petra Parléře British American Tobacco 2003 a 2004
Počet oslovených měst:
200 / 200
Počet přihlášených měst: 31 / 34
Počet měst vybraných do II. kola: 11 / 13
Počet autorů, kteří projevili o soutěž zájem: 27 / 32
Počet návrhů přihlášených do soutěže: 18 / 21
Počet oceněných studií: 10 / 4

V roce 2003 obdržela hlavní Cenu Petra Parléře British American Tobacco architektonická studie na úpravu veřejného prostranství města Český Krumlov, jejímiž autory jsou architekti Martin Votřel, Ivana Votřelová a Lenka Marcínová.

-var-
S využitím podkladů organizátorů Ceny Petra Parléře British American Tobacco
Ilustrační snímky jsou převzaty z internetových stránek jednotlivých měst (Třebíč, Nepomuk, Nové Město nad Metují a Orlová).

Komentáře

Načítám komentáře...