Celosvětová soutěž Holcim Awards

Holcim vyhlašuje celosvětovou soutěž Holcim Awards for Sustainable Construction. Jejím cílem je podpořit stavební projekty, které překračují tradiční řešení a splňují přitom kritéria ekonomické efektivnosti, environmentální kvality a společenské zodpovědnosti. Pro realizaci této soutěže společnost založila nadaci...

Holcim vyhlašuje celosvětovou soutěž Holcim Awards for Sustainable Construction. Jejím cílem je podpořit stavební projekty, které překračují tradiční řešení a splňují přitom kritéria ekonomické efektivnosti, environmentální kvality a společenské zodpovědnosti.

Pro realizaci této soutěže společnost založila nadaci Holcim Foundation for Sustainable Construction ( www.holcimfoundation.org).Holcim Awards for Sustainable Construction se skládá ze série regionálních a globálních cyklů soutěže. Ceny v obou cyklech soutěže budou představovat celkovou hodnotu 2 miliony USD.
Spuštění soutěže v termínu od 1. listopadu 2004 proběhlo ve všech pěti kontinentech ve spolupráci s 46 dceřinými společnostmi Holcim. Vítězné
projekty postoupí do celosvětového finále v roce 2006. Porotu budou tvořit mezinárodně uznávaní nezávislí experti z oblasti stavebnictví, architektury a rozvoje společnosti.Cílem soutěže Holcim Awards for Sustainable Construction je podpořit projekty, které splňují kritéria trvale udržitelného rozvoje v těchto
oblastech: architektura, krajinotvorba, urbanistický design, stavební a strojní inženýrství a jiné příbuzné obory. Projekty musí být předloženy ve formě architektonické studie.Studie musí demonstrovat udržitelnost v souladu s pěti základními kritérii:


- Inovace

- Etické standardy

- Ekologický přístup

- Ekonomická efektivnost

- Estetická hodnotaČeští účastníci mají možnost zúčastnit se evropského kola soutěže. Návrhy mohou být předloženy jednotlivci nebo projektovými týmy v období od 1. listopadu 2004 do 31. března 2005 prostřednictvím oficiální webové stránky
Holcim Awards (www.holcimawards.org). Nezávislá porota vybere nejlepší řešení, která budou oceněna na slavnostním vyhlášení Holcim Awards Ceremony ve Švýcarsku na podzim v roce 2005.

Celková hodnota cen v evropském kole je 220 000 USD: první cena 100 000 USD, druhá 50 000 USD, třetí 25 000 USD a 6 ocenění v hodnotě 45 000 USD. První tři vítězné projekty z každého kontinentu (celkem 15 projektů) postoupí do
celosvětové soutěže Holcim Awards. Tři celkově nejlepší projekty budou oceněny celkovou částkou 900 000 USD: první cena 500 000 USD, druhá 250 000
USD, třetí 150 000 USD. Ceny v celosvětovém kole budou předány na slavnostním vyhlášení Holcim Awards Ceremony v Bangkoku v roce 2006. Soutěž Holcim Awards se koná ve spolupráci se Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, Švýcarsko, Massachusetts Institute of Technology
(MIT) Boston, USA, Tongji University (TDX), Šanghaj, Čína, University of Sao Paulo (USP), Brazílie a University of the Witwatersrand (Wits),
Johannesburg, JAR. Tyto univerzity stanovují hodnotící kritéria a stojí v čele nezávislých porot v pěti kontinentech světa.O Holcim Foundation

Holcim Foundation for Sustainable Construction (Nadace pro trvale udržitelnou výstavbu podporuje inovační přístup k trvale udržitelné výstavbě, zejména prostřednictvím mezinárodních soutěží
www.holcimawards.org. Špičková architektura a vyšší kvalita života jsou integrální součástí vize
Holcim Foundation o trvale udržitelné výstavbě.
Holcim Foundation je podporována společností Holcim, významným světovým dodavatelem cementu, betonu, kameniva a stavebních služeb (www. holcim.com.Zdroj: Holcim Foundation

Komentáře

Načítám komentáře...