Newyorská rekonstrukce se blíží ke svému konci

Již dva roky realizuje PSJ holding, a.s., I. etapu rekonstrukce České národní budovy v New Yorku. Více než sto let stará budova v historické části Manhattanu prochází zásadní rekonstrukcí. Investorem je Ministerstvo zahraničí České republiky, generálním dodavatelem PSJ holding, a.s. Plynulý průběh rozsáhlé...

Již dva roky realizuje PSJ holding, a.s., I. etapu rekonstrukce České národní budovy v New Yorku. Více než sto let stará budova v historické části Manhattanu prochází zásadní rekonstrukcí. Investorem je Ministerstvo zahraničí České republiky, generálním dodavatelem PSJ holding, a.s.


Plynulý průběh rozsáhlé rekonstrukce od samého počátku brzdí celá řada faktorů a problémů. "Za 13 let praxe na stavbách v zahraničí jsem se v New Yorku setkal s bezesporu nejkomplikovanější zakázkou. Lze říci, že snad nemine dne bez problémů. K nim v New Yorku dochází i tam, kde by je člověk na jiné běžné stavbě vůbec neočekával. Současnou největší komplikací je kvalita dokončovaných prací a to především sádrokartonářských konstrukcí," konstatuje vedoucí projektu za PSJ holding, a.s., Ing. Jaroslav Řičánek.


Kapitolou pro sebe je i více než osm let stará a zpočátku nedopracovaná projektová dokumentace. V souladu se změnami v další koncepci a využití celé budovy je tato dokumentace postupně nahrazována velkým množstvím revidovaných výkresů a nových výkresů detailů. "Místní dodavatel, kterým je newyorská firma Vanguard Construction, má velké potíže se v revidované dokumentaci dobře orientovat," říká Ing. Řičánek.


Přetrvávající problém bohužel představuje nemožnost zajistit vízové povolení pro české řemeslníky a PSJ holding tak v USA nemůže využívat kvalitní a osvědčené kapacity. Toto nebylo docíleno ani přes veškerou snahu pracovníků Ministerstva zahraničí ČR. "Nezbývá nám nic jiného než dokončit dílo a hlavně veškeré nedostatky s místním dodavatelem. V případě, že Vanguard nebude schopen odstranit veškeré vady ke spokojenosti zákazníka, budeme stát před složitými jednáními ohledně zádržného za neodstranění vad a penalizací a poté opět zůstaneme odkázáni na místní trh," podotkl vedoucí projektu.


V jakém stavu se momentálně stavba nachází? "V současné době lze říci, že jsme téměř před dokončením komplikovaného průběhu I. etapy rekonstrukce. K dnešnímu dni je možné říci, že dílo je z 95% dokončeno. S tím bylo možno zahájit první inspekce technických zařízení budovy a investor byl vyzván k zahájení přejímacího řízení, které by mělo začít 25. března. Ukončení se předpokládá na konec dubna. Bohužel je již teď jasné, že předávací protokol bude obsahovat spoustu vad a nedodělků. Našim hlavním úkolem proto nyní je, aby na díle nebyly k uvedenému datu vady a nedodělky bránící užívání a aby byly předloženy veškeré podklady pro budoucí kolaudaci celé budovy. Ostatní vady nebránící užívání budou předmětem dalších složitých jednání s místním dodavatelem, kde bude docházet k vysvětlování jak má vypadat "americký standard" odvedený na stavbě a porovnávání s požadovaným a bezesporu kvalitnějším "evropským standardem" stavebních prací," popsal situaci na stavbě Jaroslav Řičánek.


České národní budova se nachází v New Yorku na 73. východní ulici. Její stavba byla financována ze sbírek krajanských sdružení. Otevřena byla v roce 1895. Přibližně posledních třicet let před současnou rekonstrukcí nebyl objekt využíván a chátral. Po své rekonstrukci bude objekt sloužit krajanským spolkům a propagaci České republiky v New Yorku.


Zdroj: PSJ holding, a.s.

Komentáře

Načítám komentáře...