KAZUNARI SAKAMOTO: DOMY A POETIKA KAŽDODENNOSTI

KAZUNARI SAKAMOTO: DOMY A POETIKA KAŽDODENNOSTI

Zveme vás na výstavu, která představuje práce architekta Kazunariho Sakamota - stěžejní projekty individuálního a kolektivního bydlení od roku 1969 po současnost. Koncept vychází z původní stejnojmenné výstavy, která byla představena v roce 2001 v Tokijské Galerii MA. Pro mnichovskou Pinakotéku moderního umění...

Zveme vás na výstavu, která představuje práce architekta Kazunariho Sakamota - stěžejní projekty individuálního a kolektivního bydlení od roku 1969 po současnost.
Koncept vychází z původní stejnojmenné výstavy, která byla představena v roce 2001 v Tokijské Galerii MA.
Pro mnichovskou Pinakotéku moderního umění vznikla nová výstava představující domy na velkých obrazových formátech – v polovičním měřítku vzhledem ke skutečnosti. Divák, procházející mezi velkoformátovými plátny s fotografiemi domů, zažívá iluzi bytí v reálném prostoru domu v přítomnosti. Fotografie doplňují kresby, texty a modely - výsledná koláž umožňuje vytvořit si reálnou představu obytného prostoru. Film Hommy Takashiho seznamuje také s kontextem představených domů.

V Brně budou vzhledem k omezené prostorové kapacitě výstavních prostor Galerie architektury představeny menší formáty pláten – tedy asi 2/3 celé výstavy.

Výstava, jejíž české uvedení zaštiťují nadace The Japan Foundation a Japonské velvyslanectví, je zařazena do programu vládami oficiálně schváleného programu
"2005: rok mezilidských vztahů mezi EU a Japonskem".

Slavnostnímu zahájení výstavy v Brně budou přítomni zástupci Japonského velvyslanectví v Praze, je očekávána rovněž účast autora – pana architekta Sakamota.

Kazunari Sakamoto
1943 narozen v Tokiu, Japonsko
1966 Diplom na Škole architektury, Institute of Technology, Tokio
1971 Po dokončení doktorandského studia na Postgraduální škole architektury
docentem na Musashino Arts University
1977 Mimořádný profesor na Musashino Arts University
1983 Mimořádný profesor na am Tokyo Institute of Technology
1991 Profesor na Tokyo Institute of Technology

Ceny:
1990 Cena Japonského architektonického institutu za Dům F
1992 Cena Togo Murana za obytnou městskou

K. Sakmoto říká: "Postupem času mám stále větší potřebu osvobodit architektonický prostor od různých omezení. Také hledám zatím nespatřený svobodný prostor, který uvolní naše těla a dušeod všelijakých pout a umožní jeho vlastní komunikaci se světem. Tento prostor však není přiřazen nějakému speciálnímu místu nebo času. Věřím, že je to místo uvnitř absolutní obyčejnosti všedního dne v toku normálního času. Prostor obklopující veškerou hmotu splývá s našimi těly, utváří místo, které, ač neuvědoměle, se stává prostředím. Stává se prostorem bez nějakých zvláštních zdůvodnění. Tento typ prostoru v každodennosti vytváří model, který nevědomky utřídí a poté řídí naše těla i duše. Není možné štěrbinou v rámu obrazu
každodennosti spatřit nějakou jinou hloubku – jinou každodennost? Cítím, že tam - uvnitř - je další, dosud nespatřený, svobodný svět, který vzniká v hloubi normálního, střízlivého všedního dne. Uvnitř struktury něčeho, co je obyčejné, bez přítomnosti zvláštního nebo extrémního, nebo ve vztahu kompozičních prvků, nebo ve způsobu, jak jsou sestaveny, někde tam je poezie, která vytváří rétorické spojení k jiné každodennosti. Není možné najít v této poezii model vztahu nové každodennosti ke světu? Nevznikne tak nový, oddělený svět, který relativizuje strukturu všedního dne uvnitř nové formy prostoru?
V tomto smyslu očekávaného jsem dospěl k hledání architektury, která je volným prostorem skrze dosažení jiné každodennosti uvnitř kompozice obytného domu – prostoru, který je nejvýstižnější formou každodennosti."
(Převzato z úvodního slova z katalogu k výstavě)

O výstavě
KAZUNARI SAKAMOTO
DOMY - POETIKA KAŽDODENNOSTI
Výstava japonského architekta, profesora na Technologickém institutu v Tokiu.
7. 9. - 20. 10. 2005; Galerie architektury Brno
Otevřeno: úterý – pátek 11–18; sobota – neděle 13 - 18 hodin
Více informací na: www.ga-brno.cz
Zdroj: Galerie architekury Brno

Komentáře

Načítám komentáře...