Nejlepší dřevěný dům vyhlášen

Nejlepší dřevěný dům vyhlášen

Skončila soutěž o nejlepší nízkoenergetický rodinný a bytový dům. Přinášíme aktuální výsledky.

První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.

Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Účel a poslání soutěže: Nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů).

Termín konání: 30.11. 2005 – 28.2. 2006

Počet přihlášených návrhů: 136

Ceny a odměny celkem: 1 100 000 Kč

KATEGORIE BYTOVÝ DŮM
1. cena – neudělena
2. cena(280 000 Kč) - Aleš Břečka, Jan Lefner – lokalita Kutná Hora
3. cena (160 000 Kč) - Martin Kačírek – lokalita Kutná Hora

Odměna (15 000 Kč) - Vratislav Hudec – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Jiří Jindřich, Ondřej – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Marek Topič, Jakub Tejkl – lokalita Třeboň
Odměna (15 000 Kč) - Jiří Beran – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Viktor Tuček – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Miroslav Pospíšil – lokalita Kutná Hora

Soutěž Dřevěný dům

KATEGORIE RODINNÝ DŮM
1. cena (200 000 Kč) - Petr Jureček, Michal Kotlas
2. cena (120 000 Kč) - Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík
3. cena (80 000 Kč) - Ludmila Kalčíková, Martin Snopek
3. cena (80 000 Kč) - Viktor Tuček

Odměna (15 000 Kč) - Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan Praisler
Odměna (15 000 Kč) - Michal Fišer, Viktor Vlach
Odměna (15 000 Kč) - Tomáš Pavlas
Odměna (15 000 Kč) - David Průša, Oldřich Bajger, Radomír Otýpka, Petr Fraš
Mimořádná odměna (10 000 Kč) – M. Smrčková, J. Starý, T.Starý, O.Volný, M. Kubiszová
Mimořádná odměna (10 000 Kč) - Pavel Bezpalec, Dušan Knoflíček, Petr Němec
Mimořádná odměna (10 000 Kč) - Rudolf Müller, Michal Štourač

Soutěž Dřevěný dům

Další informace: http://www.cka.cc/souteze/vysledky/dreveny-dum-vysledky.html

Snímky: Česká komora architektů

Komentáře

Načítám komentáře...