Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

V areálu bývalého pivovaru v centru Hradce Králové vzniká zajímavá rekonstrukce.

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje bude umístěno v areálu bývalého pivovaru v centru města. Citlivá rekonstrukce historicky cenných objektů umožní jejich využití pro potřeby krajského úřadu, univerzity, České pošty a budou zde také komerční plochy. To vše obklopené parkovou zelení. Všechny městské odbory zde budou občanům k dispozici na jednom místě. Centru města pak významně uleví vznik nových parkovacích míst v podzemních garážích.

Vizualizace projektu rekonstrukce pivovaru v Hradci Králové

Náročná rekonstrukce historicky cenné památky zahrnuje odstranění několika přístaveb z minulého století. Vznikne 59 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, 1 750 metrů čtverečních komerčních ploch, pro potřeby univerzity bude k dispozici 1 600 metrů čtverečních. V podzemních garážích pak mohou obyvatelé a návštěvníci města využít až 480 parkovacích míst.

Leden 2006
V prosinci 2005 skončilo bourání bývalého sila a varny. Bylo dokončeno frézování nerovností a drážek milánské podzemní stěny, tvořící obvodovou stěnu podzemního parkingu. Pro zajištění čistoty komunikací jsme v ulici ČSA instalovali mobilní mycí soupravu pro nákladní vozy JumboWash. Dále probíhá bednění, výztuž a betonáž obloukových nadpraží oken objektu bývalých ležáckých sklepů a sladovny směrem do ulice ČSA. Ve vodárenské věži proběhla demolice stávajícího schodiště a v místě nového bylo zahájeno bednění, výztuž a betonáž vzduchotechnické šachty, jejíž konečná výška bude 23,4 m.

Vizualizace projektu rekonstrukce pivovaru v Hradci Králové

Duben 2006
V průběhu dubna bylo dokončeno statické zajištění objektů bývalých laboratoří a ředitelství pivovaru při vstupu ze Soukenické ulice. Vznikly zde hrubé podlahy, příčky, rozvody elektrotechniky, zdravotechniky a topení. Všechny objekty byly sanovány proti zemní vlhkosti a získaly nová okna.

Květen 2006
Od zahájení stavby proběhly v areálu bývalého městského pivovaru dvě etapy archeologického výzkumu a 3. května 2006 byl schválen projekt podchycení významných archeologických nálezů, díky němuž bude nyní stavba pokračovat rychlejším tempem. Především bude zachován val a parkánová bašta, které budou v konečné fázi uzavřeny do betonového sarkofágu a vhodně zakomponovány do budoucího objektu.
Na stavbě nyní pracuje denně cca 200 dělníků. Pohyb pracovníků je kontrolován pomocí čipových karet. Součástí stavby jsou nově umístěné webové kamery - jedna monitoruje prostor u jílového valu a parkánové bašty, druhá objekt budoucích podzemních garáží pod novým Pivovarským náměstím. Na stavbě se nacházejí dva věžové jeřáby, stavba třetího proběhne v červenci 2006.

Nejbližší práce
V červenci bude demontováno zařízení staveniště a začne rekonstrukce schodiště v budově naproti zimnímu stadionu, kde bývaly ležácké sklepy. Nyní zde probíhá demontáž střešní krytiny a příprava na pokládku krytiny nové. Na úrovni 1. nadzemního podlaží je vybetonováno nové schodiště. V 1. podzemním podlaží se staví strop mezaninu. Ve 3. podzemním podlaží objektu je provedena izolace proti zemní vlhkosti.
V objektech naproti poště na třídě ČSA skončily bourací práce, v místě, kde byly kdysi pivovarské hvozdy (naproti Jiráskovým sadům) bylo zahájeno bednění nových stropů. Oba objekty již mají nové stropní konstrukce do úrovně 4. nadzemního podlaží, uvnitř je Vizualizace projektu rekonstrukce pivovaru v Hradci Králové vybetonováno nové schodiště včetně ramen od 3. podzemního podlaží (úroveň tř. ČSA) po 4. nadzemní podlaží a byla zde provedena izolace proti zemní vlhkosti a vyzděny nové příčky.
V areálu vzniká nový průchod a průjezd do budoucího Pivovarského náměstí. Práce v místě stávajících archeologických nálezů (na Pivovarském náměstí naproti poště) jsou omezeny.

O projektu rekonstrukce

Projekt rekonstrukce především vychází z nutnosti odstranit z jinak architektonicky zajímavého komplexu hospodářských budov zcela devalvující dostavby ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tyto historicky bezcenné a hyzdící objekty budou zbourány. Všechny zajímavé části komplexu však budou zachovány a v principu i velmi pietně - ovšem s ohledem na potřeby moderního života - renovovány. Důležité však je, že díky odstranění části budov vznikne uprostřed komplexu nové náměstí a tedy i nový prostor pro střetávání a život občanů. Budoucí Administrativní centrum Královéhradeckého kraje bude mít půdorys ve tvaru písmene C s navazujícími garážemi, restaurací a univerzálním sálem pro 150 lidí. Další prostory budou určené pro instituce, univerzitu a komerční plochy. V areálu se navíc počítá i parkovištěm s cca 480 parkovacími místy. Zhruba polovina z nich bude poskytnuta městu pro odlehčení Velkému náměstí od parkujících vozidel.
 
Rozloha celého komplexu: 10 000 m2        
Funkce a využití ploch:
Parkoviště:  
14 000 m2       
Kancelářské plochy:  5 900 m2       
Univerzita:  1 600 m2       
Sklady, archívy, technické prostory: 4 000 m2       
Komerční plochy:  1 750 m2       
Víceúčelový objekt (stravování, jednání, sál):  1 330 m2       
Ostatní (komunikace, veř. plochy, WC):  5 400 m2       
Parkoviště:  cca 480 míst         

Repro: archiv Královéhradeckého kraje

S využitím podkladů Skanska a Královéhradeckého kraje -var-

 

Komentáře

Načítám komentáře...