Nové interiéry v Nile House

Nové interiéry v Nile House

Kancelářský projekt Nile House představil zajímavé interiéry od designérky Sevil Peach.

Jedním z prvních nájemců Nile House je auditorská společnost Deloitte ČR. Vzhledem k růstu velikosti firmy i zvýšeným požadavkům na kvalitu kanceláří se vedení rozhodlo k nastěhování do nových moderních kancelářských prostor. Nové prostory poskytují příjemné a efektivní pracovní prostředí pro zaměstnance, ale i kvalitní prostory pro pracovní jednání s klienty, pořádání odborných školení a další akce pro odbornou veřejnost. „Komunikace, transparentnost, sdílení informací a týmová interakce jsou hlavními faktory ovlivňujícími úspěch v našem podnikání. Jsou to zároveň klíčové faktory určující podobu našeho pracovního prostředí. Není totiž snadné spolupracovat a sdílet vědomosti, pokud jsou lidé od sebe izolováni. A tak je naše nové pracoviště značně otevřené,“ říká Michal Petrman, vedoucí partner této společnosti v České republice.

 

Atrium domu Nile House, Praha

Prvním krokem směřujícím k realizaci vize našich nových kancelářských prostor bylo navázání spolupráce se světoznámou britskou architektkou Sevil Peach ze společnosti Sevil Peach Associates Company (SPGA), která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti inovativních řešení administrativních pracovišť.
Interiérová designérka Sevil Peach je podepsána pod řadou přelomových kancelářských realizací vypracovaných pro klienty, kteří si přáli upravit své pracovní prostředí tak, aby lépe vyhovovalo jejich pracovním a organizačním potřebám i požadavkům zaměstnanců a aby přispělo k vytvoření nových pracovních postupů a vztahů. Prvořadou snahou ateliéru SPGA bylo vytvořit multifunkční prostředí, nové pracoviště firmy Deloitte, které by zohlednilo odlišné pracovní potřeby zaměstnanců v běžném provozu – prostředí, které by lidem umožnilo vybrat si pracovní místo nejlépe vyhovující jejich pracovní náplni, nabízející možnosti variabilního uspořádání pracoviště a dovolující lidem vykonávat samostatnou práci, plnit úkoly v týmu, soustředit se, komunikovat a pracovat s radostí.

Otevřený prostor
S ohledem na povahu činnosti firmy, kdy členové týmů z jednotlivých oddělení tráví hodně času na cestách nebo u klientů, byla zvolena koncepce otevřeného prostoru. Je důležité, aby zaměstnanci, kteří pracují v kanceláři, mohli rychle navázat vzájemný kontakt, sejít se a komunikovat spolu. 

 Interiéry kanceláří v Nile House, Praha

"Není pravda, že pokud nesedíme u stolu, nepracujeme," říká designérka interiérů Sevil Peach.
Existuje nějaká souvislost mezi efektivním, produktivním pracovním výkonem a designem?
Jednoduše řečeno ano. Ale důvody proč tomu tak je, tak jednoduché a jednoznačné nejsou. Velmi se liší v závislosti na společnosti, jejích metodách i prostředí, ve které se daná firma nachází.

Jaký typ kanceláří je pro produktivitu práce vhodnější a proč?
Neexistuje "nejlepší kancelář", která je z hlediska produktivity lepší než jiná. Kancelář by totiž měla reagovat na celu řadu proměnných, které jsou pro každou firmu různé. Jsme přesvědčeni, že nejlepší výsledky se dosahují tam, kde prostředí reflektuje a podporuje cíle společnosti i potřeby zaměstnanců.

Existuje ideální design kanceláře pro různé typy firem či různé sektory?
Společnými tématy bez ohledu na typ firmy nebo sektor se stále více stávají spolupráce, komunikace, propojení, interakce, týmová práce, sdílení znalostí, rychlé rozhodování a rychlý průnik na trh. Kancelář dneška musí podporovat všechny tyto požadavky a zároveň musí být lidským a příjemným prostředím, které se dokáže vypořádat se stresem způsobeným maximálním pracovním vytížením.

Jak jste přistupovala k tvorbě tohoto interiéru?
Základní přístup byl pracovat se "základovou budovou", ale zjemnit ji. Dát prostor celé firmě i jednotlivcům. Navodit pocit otevřenosti, propojení a komunikace, ale zároveň vymezit konkrétní, privátnější prostory. Chtěla jsem navrhnout takový design, který by firmě umožnil dál růst a v budoucnu se měnit. Snažila jsem se vytvořit design, kde vznikne pocit sounáležitosti s prostředím a pocit identifikace s celou firmou, ne jen jednotlivými odděleními.
_____________________
Sevil Peach se narodila v roce 1949 v Turecku. Vystudovala interiérový design na univerzitě v Brightonu ve Velké Británii. Poté, co působila jako ředitelka designu interiérového oddělení společnosti YRM, založila spolu s Gary Thurnbullem, bývalým zástupcem ředitele a projektovým
ředitelem společnosti YRM Architects & Planners, vlastní architektonické a designové studio Sevil Peach Gence Associates. V rámci SPGA vytvořili Sevil, Gary a jejich tým širokou škálu projektů nejen ve Velké Británii ale i na celém světě. Společnost SPGA má rozsáhlé zkušenosti s projektováním obchodů, zdravotnických zařízení, výstav a obytných domů, v posledních deseti letech se však intenzivně věnovali designu pracovních prostor. Po inovativních kancelářských interiérech pro Barclay Property Holding v Birminghamu a Vitra ve Weil am Rhein, které získaly ocenění Kancelář roku 2000, se věnovali velkému množství mezinárodně uznávaných projektů pro klienty jako je Sony, Mexx a Novartis, v současnosti pracují na nové nizozemské centrále Microsoftu v Amsterdamu. Sevil Peach se účastnila řady mezinárodních dílen o nových způsobech pracování u subjektů jako je Bauhaus, Dessau, Roskilde University v Dánsku a sympózia ‘Blueprints of Tomorrow’ v Berlíně. Kromě toho také vedla kurz na letní škole Muzea designu společnosti Vitra ve Francii.

S využitím podkladů: Deloitte -var-
Foto: archiv

 

Komentáře

Načítám komentáře...