Aquaforum Františkovy Lázně

Aquaforum Františkovy Lázně

Vítězem šestého ročníku soutěže Stavby roku 2006 v Karlovarském kraji se stalo Aquaforum Františkovy Lázně.

Vítězem šestého ročníku soutěže Stavby roku 2006 v Karlovarském kraji se stalo Aquaforum Františkovy Lázně, které zvítězilo v hlasování odborné poroty i veřejnosti. Areál se šesti bazény získal i cenu hejtmana. Soutěž byla součástí výstavy stavebnictví For Arch Karlovy Vary, která o víkendu skončila. Hlavní cenu za nejlepší expozici ze 108 vystavovatelů dostal výrobce stavebních materiálů Lias Vintířov. ČTK to sdělila Anna Vlášková z pořádajícího regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary.

Interiéry strojovny Aquacentra

Vítězství Aquafora, jehož stavba stála asi 400 milionů korun a investorem byla společnost Lázně Františkovy Lázně, stavaře příliš nepřekvapilo. Názor odborníků potvrdila i veřejnost, která v internetovém hlasování přidělila Aquaforu 4841 bodů. Druhé místo v soutěži přisoudila odborná porota nové budově krajské knihovny a silničnímu obchvatu Ostrova na Karlovarsku. Třetí místo neudělila. Čestné uznání patří golfovému areálu u Sokolova.
"Veřejnost při hlasování za vítězné františkolázeňské Aquaforum zařadila na druhé místo rekonstrukci kostela Nejsvětější trojice v Andělské Hoře a třetí skončila obnovená památná místa a vyhlídky v Mariánských Lázních," poznamenala Vlášková.
Soutěž o stavby roku v Karlovarském kraji se uskutečnila na internetové adrese http://stavby.karlovarska.net. Na té je po letošním ročníku už k vidění celkem 167 staveb, studií a projektů přihlášených do soutěže v minulých šesti ročnících. Podle předsedy regionálního stavebního sdružení Vladimíra Káděho tak vzniká na internetu unikátní a veřejně přístupná kolekce staveb nebo projektů, které vznikly v uplynulých letech na území Karlovarského kraje.

Interiéry aquacentra

O stavbě

Stavba je komunikačně propojena se sousedním LD Pawlik na úrovni podest schodiště u štítové zdi 2. a 3.NP. Stavebně technické řešení uvažuje s budoucím propojením podzemní chodbou s Císařskými lázněmi, která zajistí logickou návaznost a využití Komplexu AquaFora. Ten bude zahrnovat objekty Pawlik, AquaForum a Císařské lázně.
Práce byly zahájeny na podzim roku 2003. Vzhledem ke složitosti základových poměrů, hloubce založení, seismické aktivitě území a velikosti objektu bylo nutné odtěžit bezmála 20 000 m3 zeminy a nahradit ji únosnými štěrkovými vrstvami. Samotný objekt je nejhlubší stavbou Františkových Lázní, což se sebou přineslo nemalé technické obtíže. Přilehlé objekty a sousední pozemky bylo nutné stabilizovat záporovými stěnami, které musely být pod LD Boston kotveny mikropilotáží s hloubkou kořene více než 10 m. Složitost zakládání byla ztíženo výskytem spodní vody, čočkovitými útvary s tekutými písky a v neposlední řadě přítomností Císařského pramene přímo ve staveništi. Veškeré nosné konstrukce jsou železobetonové, přičemž suterén je monolitický a zbytek z prefabrikovaných nebo poloprefabrikovaných dílů, které jsou doplněny cihelnými vyzdívkami a lehkým obvodovým pláštěm. Zastřešení je kombinací ocelových velkorozponových příhradových vazníků a dřevěných prvků, na nichž je vytvořena konstrukce střešního pláště s pálenými taškami. Protože nad postupem výstavby byl stanoven neustálý hydrogeologický dozor, byl největší důraz kladen na ochranu životního prostředí, zejména pak na všudypřítomné prameny.

Interiéry aquacentra 

Pro zdárné fungování objektu je AquaForum protkáno množstvím technologií a infrastrukturních vybavení. Jsou zde pro každý ze tří nerezových bazénů vlastní úpravny vody, bazénové technologie a stejný počet strojoven vzduchotechniky, bez jejichž správné funkce by nebylo možné vodní atrakce vůbec provozovat. Komfort užívání zajišťují desítky kilometrů slaboproudých rozvodů na jejichž koncích jsou takové finesy jako čipové odbavovací systémy, EPS, EZS, MaR, ozvučení všech prostor a promyšlený kamerový systém. Více než pět desítek subdodavatelů zde pracovalo v prodloužených směnách sedm dní v týdnu tak, aby naplňovali náročné představy investora. V některých fázích výstavby bylo na stavbě přítomno přes 200 zaměstnanců, což představuje středně velkou stavební firmu.

Tomuto počtu muselo odpovídat personální zajištění stavby v manažerských a vedoucích funkcích. Vedení projektu zajišťovali pánové Jan Mráz z a.s. METROSTAV a Radek Behina ze ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. Stavbyvedoucím byl Ing. Slepička ze společnosti METROSTAV, jemuž byli k dispozici Ing. Koloc, Ing. Jan Fanta a Martin Vávra ze ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a Michal Kysel z Metrostavu. Styčným důstojníkem mezi investorem, projektantem a sdružením byl Ing. Jiří Švec, který zajišťoval koordinaci mezi neustále se vyvíjející projektovou dokumentací.

Stáhněte si výstavní panel této stavby ve formátu pdf (70 kB) na http://stavby.karlovarska.net/images/af_flazne.pdf

Zdroj: ČTK a Stavba Karlovarského kraje; foto: soutěž Stavba Karlovarského kraje  

Komentáře

Načítám komentáře...