BB Centrum: nová Gamma

BB Centrum: nová Gamma

Nová dominanta pražského administrativního parku BB Centrum - budova Gamma byla na konci roku zkolaudována.

V roce 2007 budou v komplexu pražského BB Centra dostavěny další tři stavby. Aktuálně se dokončuje budova Gamma, budova E a obchodní a sportovní centrum Brumlovka budou následovat o několik měsíců později. Po této etapě bude BB Centrum tvořit dvanáct budov s téměř 150 000 m2 kancelářské plochy doplněné obchody, službami, bytovými jednotkami a restauracemi. Každá z rozestavěných budov, Gamma a E, byla obsazena jedním nájemcem: v budově Gamma najde brzy sídlo Telefónica O2, „Éčko“ obsadí ČEZ. Kontrakt se společností Telefónica O2, jíž byla koncem dubna loňského roku pronajata budova Gamma o celkové rozloze 30 000 m2, znamenal uzavření vůbec jednoho z největších nájemních kontraktů v historii ČR. Nyní celkový objem ploch pronajatých Telefónice O2 činí 55 000 m2. Další z nájemců, ČEZ, má v BB Centru pronajato 14 600 m2. „Telefónica O2 a ČEZ zaplní 100 % kancelářských
prostor v obou budovách najednou a žádná z nájemních smluv nebude kratší než 10 let. To s přihlédnutím k bonitě nájemců povyšuje oba objekty na velmi ojedinělou investiční hodnotu nejen v rámci Prahy a ČR,“ komentoval v BB Centrum Review Vladimír Klouda, místopředseda představenstva společnosti Passerinvest Group, aktuální situaci v tomto administrativním komplexu. Administrativní budova E nabídne k pronájmu celkem 14 600 m2 ploch a více než 300 parkovacích míst. Architekturu stavby navrhovalo - podobně jako u předchozích staveb Centra - Studio A architekta Jana Aulíka, projekt financuje HVB Bank. Po celkovém dokončení bude v BB Centru dvojnásobná plocha oproti stávajícímu stavu, tedy celkem 300 000 pronajmutelných m2 ve zhruba 15 objektech, a přibližně 5 000 převážně podzemních parkovacích stání. Celkové investiční náklady na realizaci BB Centra překročí částku 15 miliard Kč.

Budova Gamma, Praha 4Práce na stavbě kulminovaly v polovině listopadu loňského roku, kdy zde bylo denně přítomno až 16 subdodavatelských firem a okolo 300 dělníků či řemeslníků. Pro Telefónicu byla volba BB Centra logická, neboť v tomto administrativním komplexu v budovách A a D sídlí mobilní operátor O2. Požadavky tohoto strategického nájemce zcela zásadním způsobem ovlivnily konečnou podobu a funkci budovy. Přibyly dva výtahy, výrazně byla navýšena bezpečnostní složka objektu včetně bezpečnostních skel, nového velínu a požadavků na zálohování dat. Toto zlepšení představuje investici zhruba ve výši 40 – 50 mil. Kč.

Budova Gamma vyrostla v těsné blízkosti dálnice D1. Objekt o třech podzemních a deseti nadzemních podlažích se stal nepřehlédnutelným bodem BB Centra a dotvořil jižní nároží celého areálu ve Vyskočilově ulici. V budově Gamma je k dispozici přibližně 30 tisíc metrů čtverečních pronajmutelných ploch, převážně kancelářských, a více než 500 parkovacích stání. Zajímavostí budovy, jejíž nosnou konstrukcí je železobetonový monolitický skelet, je více než 16 druhů fasád od celoprosklených přes akusticky pohltivé fasády až po pásová okna na severu objektu. Jako výrazný architektonický prvek působí panoramatické výtahy v proskleném atriu a jednací místnosti zasahující do prostoru atria „jako hlavy“ přes 2 nadzemní podlaží. Ve venkovním atriu bude vybudován vodní prvek s malým jezem, doplněn zelení a příjemným posezením. Na střeše Gammy vznikla „zelená střecha“ s vyhlídkovou pochozí terasou.

Budova Gamma, Praha 4

Autorem architektonického návrhu je ing. arch. Jan Aulík ze Studia A. Investorem projektu je developerská společnost Passerinvest Group. Administrativní budova Gamma se nachází v prostoru „BB Centra – Jih“ za budovou Beta a sportovním a obchodním centrem Brumlovka, které je v současnosti ve výstavbě. Dotváří doposud chybějící jižní nároží BB Centra a sousedí přímo s radiálou 5. května, což Gammě zajišťuje vynikající vizibilitu. S ulicí Vyskočilova, po jejíž obou stranách se areál BB Centrum rozkládá, je propojena pěší zónou s rozsáhlou parkovou zelení. Objekt Gamma je největším z dosud stojících objektů BB Centra Jih. Jeho velikosti odpovídá i určitá složitost v tvaru a prostorech, aby měřítko objektu bylo příjemné v kontextu okolí i pro jeho uživatele. To umožnilo navrhnout více než 16 druhů fasád. Členitý tvar budovy také vytváří neopakovatelný dojem z každé její strany. „U administrativní budovy tohoto standardu není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu vnitřních prostor kanceláří, Gamma ale bere ohled na svoje okolí a řeší možný odraz hluku od jejích plášťů,“ říká Jan Aulík ze Studia A. „Zadáním pro fasády přiléhající k ulici 5. května bylo eliminování odrazu hluku na protilehlé bytové domy přes komunikaci 5. května. Výsledkem řešení bylo ve spolupráci s experty na akustiku vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené, členěné do jednotlivých šupin a současně velmi individuální a zajímavé architektonické formy," dodává architekt Jan Aulík.

Pozice Gammy přímo u ulice 5. května ovlivnila i základní dispoziční koncept domu při vytváření systému různě chráněných venkovních i vnitřních prostor. Rozlehlá vnitřní dvorana nabízí parkové plochy s posezením a vodní plochou v naprostém odstínění od hluku z ulice 5. května. Zeleň hraje důležitou roli v konceptu celého objektu. Kromě zeleně ve výše uvedené dvoraně jsou navrženy další zelené plochy určené k relaxaci zaměstnanců na střešní terase nižšího z obou objektů. Střešní zahrada také nabízí krásný výhled na Prahu.

Budova Gamma, Praha 4Prosklenému atriu dominují panoramatické výtahy, jednací místnosti zasahující do atria přes dvě nadzemní podlaží a štíhlé lávky spojující obě části budovy. V prostoru vstupního atria jsou kromě hlavní recepce budovy navrženy i oddychové plochy s živými stromy, vstup do gastronomického provozu a espresso. V prostoru krytého atria jsou použity přírodní materiály, kámen na podlahu a dřevo na různé obklady, aby byly v rovnováze velké prosklené plochy s teplejšími materiály.

Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt Gamma je projektován obdobně jako ostatní administrativní budovy protějšího BB Centra ve standardu soudobé vyspělé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a chlazením vnitřního prostředí. Převažující funkce objektu Gamma je administrativní, v přízemí je kromě vstupních partií objektu francouzská restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy.

S použitím podkladů PSJ a Passerinvest -var-

Repro: Passerinvest

Komentáře

Načítám komentáře...