Grand Prix architektů 2007

Grand Prix architektů 2007

Po čtrnácté se udělovaly ceny za nejlepší architektonické realizace uplynulého roku.

Osm desítek soutěžních návrhů bylo letos přihlášeno do přehlídky Grand Prix architektů. „Porota se domnívá, že do soutěže vstoupilo vysoké procento velmi kvalitních prací, a to i přes to, že je tato soutěž pořádána každoročně a všechny představené projekty musely být tedy vytvořeny během minulého roku. Tento fakt jistě odráží celkovou kvalitu architektonického designu v naší zemi,“ konstatovala porota v závěrečné zprávě.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota, která pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají minimálně čtyři zahraniční architekti a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, kterou získává vítězná práce celé přehlídky.

GPA 2007: hlavní cena

 Hlavní cena byla po dlouhém zvažování nakonec udělena projektu N 27 Centrum ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov. Váhání poroty bylo způsobeno velkým počtem projektů, které by si byly zasloužily toto ocenění. Porota si zvláště přála zmínit:
Projekt V 3 Památník obětem komunismu pro čistotu a jednoduchost jeho designu, jeho velmi silný symbolismus a umístění v krajině. Porota se domnívá, že jde o umělecky vysoce cenné dílo.
Projekt N 16 Dům v lomu. Porota se domnívala, že citlivé umístění tohoto projektu v krajině a jednoduchost jeho velmi silného architektonického designu, si zaslouží tuto pozornost. Nakonec byl nicméně vybrán projekt N 27 nejen pro přátelskost a kvalitu designu, ale také proto, že dokazuje, jak je důležité brát při projektování v úvahu ekologičnost a udržitelnost designu.

GPA 2007

Vítězný projekt: Sluňákov
Tento projekt je dobrým příkladem provedení ekologicky udržitelného designu, který je šetrný k životnímu prostředí. Porota si cenila především toho, že přestože bylo bráno v úvahu mnoho otázek životního prostředí, neprojevilo se to nijak na kvalitě architektonického designu. Budova je přátelská, teplá a útulná ke svým návštěvníkům a zvláště pak k těm mladším. Jejím úkolem je především vychovávat a zvyšovat citlivost mládeže v otázkách životního prostředí, v němž důležitou roli hrají i užité materiály a barvy. Tento projekt je jedním z mála, ne-li vůbec jediným, který poukazuje na to, že otázky životního prostředí musí být brány v úvahu a v běžné architektonické praxi by měly být samozřejmostí.

GPA 2007

O soutěži Grand Prix architektů: soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky. Poprvé se soutěž konala v roce 1994; tehdy to byla přehlídka prací za pětileté období (od roku 1989), v dalších letech soutěžily práce realizované vždy v posledním roce s termínem kolaudace mezi 1. lednem a 31. prosincem.

GPA 2007Přehlídka má sedm kategorií - Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Krajinářská architektura a zahradní tvorba, Urbanismus, Architektonický design a drobná architektura a Výtvarné dílo v architektuře. Letošními členy mezinárodní poroty byli Alexandros N. Tombazis (Řecko), Jan Benda (Kanada, Čína), Bjarke Ingels (Dánsko), Odile Decq (Francie)  a Matej Seibert (Slovensko). /

Podrobné výsledky a další informace na www.grandprixarchitektu.cz
S použitím podkladů Obce architektů připravil -var-
Foto: archiv GPA 

Komentáře

Načítám komentáře...