Chátrající památky: Liberecký zámek hledá své využití

Liberecký zámek

Autor:

Když se vydáme Libercem směrem od autobusového nádraží na Fügnerově ulici do centra ulicí Lipovou a posléze ulicí 8. března, nemůžeme minout liberecký zámek.

Nejprve nás zaujme jakoby do zámeckých prostor vestavěný červený kostelík, a pak až si všimneme zbytků opevnění. Celý areál je složen ze dvou zdánlivě nesourodých budov a otevřená zahrada láká k procházce. Jenže vše je zavřené, na části nazvané Oblastní galerie - nápis zrušeno a dříve upravovaná zahrada začíná zarůstat býlím.

Dávná minulost

Liberecký zámek

Autor:

Tam, kde se později zrodí textilní centrum severních Čech, stával kdysi panský dvůr patřící Bibrštejnům, majitelům Frýdlantu. Roku 1565 zde byl postavený jakýsi „panský dům“, který měl sloužit správci a vrchnosti při jejich občasném pobytu v Liberci, tentokrát šlo již o rod Redernů, který spravoval také Horní a Dolní Slezsko. Kryštof z Redernu se rozhodl v Liberci usadit natrvalo, a tak si zde nechal postavit v letech 1582-1587 renesanční zámek.

Nejen do dějin zvelebování bydlení se zapsala manželka dalšího Rederna – Kateřina, rozená Šliková. Vládla v podstatě za svého manžela Melichara, který většinu života prožil na válečných polích v Evropě, a to rukou velmi tvrdou, poddaní se jí prý báli. Liberecký zámek obohatila v letech 1604-1606 o renesanční kapli s pozdně gotickými okny a k její stavbě si pozvala mistra Arkona ze Žitavy. Dodnes by mohla návštěvníky okouzlovat deskovým stropem zdobeným rostlinnými arabeskami.

ČTĚTE TAKÉ:

Výraznou proměnou prošel zámek v roce 1609, když se zde usadila ovdovělá sestra Kateřiny Mikuláška Nosticová, ta nechala vybudovat další jednopatrové křídlo s arkádami v přízemí.

Krátkodobě měl Liberec v držení Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti připadlo toto území hraběti Matyáši Gallasovi. Z tohoto rodu se o další zvelebení zámku postaral v letech 1773-1776 přístavbou tzv. zahradního zámku hrabě Kristián Filip Gallas. Pozval si na stavbu architekta Johanna Josefa Kunze, který už pro Gallase delší dobu pracoval. Ten vytvořil jednopatrový trojosý dům s mansardovou střechou a se třemi štíty. Díky tomuto doplnění zde vznikl rozsáhlý zámecký komplex reprezentačního charakteru srovnatelný s pražským Clam-Gallasovým palácem v Praze v dnešní Husově ulici.

Kunz „zmodernizoval“ i staré tzv. nosticovské křídlo. Do zámeckého areálu se pak vstupovalo čestným dvorem, do něj vedla tzv. Panská ulice lemovaná stromořadím.

Proměny zahrady a okolí zámku

Liberecký zámek

Autor:

Za vlády rodu Redernů se přijíždělo k zámku po mírném návrší z města, tedy od západu. Pak se začala budovat příjezdová silnice, která spojovala Kristiánov s Libercem. Část návrší byla odkopána, a tak se původní vchod do zámku zdobený znaky rodu Šliků a Redernů dostal do úrovně prvního patra. Kvůli veřejné cestě byla zbořena rohová bašta a velká část hradební zdi. Z opevnění zbyla jen druhá bašta u zámecké kaple sloužící kdysi jako zvonice. Zámecký park byl původně velmi rozsáhlý, sahal až k bývalému panskému dvoru ze 16. století. Postupně však byly jeho části prodávány na stavební parcely. Poslední větší stavbou na ploše parku byla stavba české menšinové školy v roce 1935. Velkou část bývalé zámecké zahrady také zabrala v roce 1962 výstavba letního kina.

Průmyslové 19. století

Už na konci 18. století byla část zámeckého parku proměněná v obec Kristiánov, nazvanou podle Kristiána Kryštofa Clam-Gallase. Ten zde budoval textilní manufaktury a později i továrny. Jeho syn Eduard si pozval k dalším zámeckým úpravám architekty Augusta Stacha a Jindřicha Ferstela, ti přebudovali zahradní zámek na letní sídlo Clam-Gallasů a ve starém zámku byl zřízen roku 1850 Okresní soud. Také k zahradnímu zámku přistavěli mohutnou čtyřbokou věž.

Liberecký zámek

Autor:

Po první světové válce připadl liberecký zámek Správě státních lesů, a ta zde zřídila kanceláře a byty pro své zaměstnance.

Za druhé světové války zabrali zámecký objekt němečtí vojáci a po roce 1945 se vrátil znovu státním lesům. V roce 1966 se památkáři postarali o důkladnou rekonstrukci kaple, aby mohla být využívána jako výstavní prostor.

V roce 1963 byl přeložen do Liberce podnik zahraničního obchodu Skloexport, a v prostředí zahradního zámku a nostického křídla byla zřízena jedna z největších galerií uměleckého skla na světě (40 000 exponátů). Poté, co tato instituce přestala existovat, se zámek opět vylidnil.

V současné době byl prodán zahraničnímu majiteli, který má s jeho využitím snad dalekosáhlé záměry, jak se často říká, ale je otázkou, zda budou realizovány a jestli se krásné historické prostory znovu probudí k životu.

Titulní foto: ČTK

Komentáře

Načítám komentáře...