PROGRESÍVNÍ SPLÁTKY, ŽEBY NOVÁ MOŽNOST?

Nově zavedený státní návratný finanční příspěvek otevřel pro hypoteční banky možnost zavést zvláštní formu hypotečního úvěrování - úvěry s rostoucí neboli progresivní splátkou. Na novou možnost však nebyla velká odezva , a to ani ze strany hypotečních bank, natož pak ze strany případných klientů. Ale je třeba říci,...

Nově zavedený státní návratný finanční příspěvek otevřel pro hypoteční banky možnost zavést zvláštní formu hypotečního úvěrování - úvěry s rostoucí neboli progresivní splátkou.

Na novou možnost však nebyla velká odezva , a to ani ze strany hypotečních bank, natož pak ze strany případných klientů. Ale je třeba říci, že jde o produkt, který je ve světovém hypotečním bankovnictví zcela běžný.

Podstatou progresívních systémů je to, že celková splátka úvěru jako součtu úmoru a úroku v čase roste. Jde proto o formu velmi vhodnou v podmínkách ekonomické nestability zvláštního druhu, v podmínkách inflace, kde lze předpokládat s poměrně vysokou pravděpodobností, že s růstem cen porostou i výnosy nebo příjmy dlužníka, a s tím nominálné poroste i jeho platební schopnost, zatímco závazky se nemění nebo klesají. Nevýhodou tohoto systému však je, že jde o variantu, která je oproti systému degresívních či anuitních spláte z hlediska zaplacených úroků nejdražší.

Ministerstvo pro místní rozvoj zvolilo z několika forem hypotečních úvěrů s progresívní splátkou systém hypotečních úvěrů s paralelní půjčkou. Česká spořitelna pak ještě vyvinula specifický systém hypotečních úvěrů s odkladem splátek.

Komentáře

Načítám komentáře...