NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O PRODEJI BYTU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Při prodeji bytu v osobním vlastnictví se postupuje stejně jako při prodeji nemovitosti. Prodeji bytu v osobním vlastnictví by mělo předcházet vymezení tzv. bytové jednotky ve smyslu katastrálního zákona, tzn. zanesení bytové jednotky do katastru nemovitostí a určení spoluvlastnického podílu k pozemkům na nichž se...

Při prodeji bytu v osobním vlastnictví se postupuje stejně jako při prodeji nemovitosti. Prodeji bytu v osobním vlastnictví by mělo předcházet vymezení tzv. bytové jednotky ve smyslu katastrálního zákona, tzn. zanesení bytové jednotky do katastru nemovitostí a určení spoluvlastnického podílu k pozemkům na nichž se nemovitost nachází a ke společným prostorům v domě. Smlouva o prodeji bytové jednotky musí mít ze zákona písemnou formu. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou: přesné vymezení prodávajícího a kupujícího, projev vůle prodávajícího prodat bytovou jednotku a tomu odpovídající projev kupujícího jednotku koupit a uhradit prodávajícímu kupní cenu, vymezení převáděné bytové jednotky, určení kupní ceny nebo výše kupní ceny, podmínky pro zápis převodu do katastru nemovitostí a další smluvní ujednání stran.

Výše kupní ceny není ze zákona žádným způsobem omezena. Pro účely zákona o dani z převodu nemovitosti je nutné si nechat vypracovat posudek znalce z oboru nemovitostí, který určí cenu převáděné bytové jednotky dle cenových předpisů. Uvedené ceny poté slouží k určení výše daně z převodu nemovitosti, která je v současné době 5%. V této souvislosti je třeba upozornit, že poplatníkem této daně je kupující a prodávající je ručitelem za uhrazení této daně. Proto doporučujeme pamatovat na výše uvedené ručení i ve smlouvě. Cena určená ve znaleckém posudku není jinak pro smluvní strany závazná.

Přílohou smlouvy by měl být vzor návrhu na vklad do katastru nemovitostí. A také i platný výpis z katastru nemovitostí týkající se převáděné bytové jednotky. Je třeba si uvědomit, že smlouva nabývá účinnosti ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. V této souvislosti doporučujeme při prodeji nemovitosti uložit peníze z kupní ceny do notářské úschovy a jejich výplatu vázat na předložení rozhodnutí katastrálního úřadu a zápisu vkladu do katastru nemovitostí.

EPRAVO.CZ

Komentáře

Načítám komentáře...