Nárůst vkladů ze stavebního spoření o více než 20%

Nárůst vkladů ze stavebního spoření o více než 20%

Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. (WSS) uzavřela za uplynulý rok 82 844 nových smluv na celkovou cílovou částku 11,3 mld. Kč. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv se meziročně zvýšila o 10.000 korun na 145.000 korun. K 31. 12. 2001 měla WSS celkem 336.063 klientů, což je o 8,4% více než koncem roku 2000....

Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. (WSS) uzavřela za uplynulý rok 82 844 nových smluv na celkovou cílovou částku 11,3 mld. Kč. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv se meziročně zvýšila o 10.000 korun na 145.000 korun. K 31. 12. 2001 měla WSS celkem 336.063 klientů, což je o 8,4% více než koncem roku 2000. Vklady ze stavebního spoření klientů WSS činily ke stejnému datu 10,1 miliardy korun, roční přírůstek činil 20,3%.

Z dalších dosažených obchodních výsledků za rok 2001 vyplývá, že WSS značně posílila svou pozici na trhu v oblasti úvěrové činnosti, k čemuž zajisté velmi přispěla nabídka velmi výhodného překlenovacího úvěru KONSTANTA.

Poměrně nejvíce překlenovacích úvěrů poskytl Wüstenrot
V roce 2001 zvýšila WSS jak v počtu tak objemu překlenovacích úvěrů svůj podíl na trhu na 11%. V poměru k počtu klientů se však stala největším poskytovatelem překlenovacích úvěrů. Jen v prosinci loňského roku poskytla WSS překlenovací úvěry v objemu 205 milionů korun. Za celý rok 2001 uzavřela WSS celkem 9.202 smluv o překlenovacích úvěrech v celkovém objemu přesahujícím 1,5 miliardy korun.

„Objem úvěrů, které naši klienti čerpají, dosáhl koncem roku již 30% objemu vkladů. To znamená, že z 10,1 mld. Kč bylo k 31.12.2001mezi naše klienty formou úvěrů rozpůjčeno přes 3 mld. Kč. Prioritou naší obchodní strategie je snaha maximálně podpořit naše zákazníky při financování bydlení, a proto je u naší stavební spořitelny možné získat překlenovací úvěr relativně snáze než u konkurence,“ uvedl Pavel Pektor člen představenstva řídící úvěrovou činnost.

-Wüstenrot-

Komentáře

Načítám komentáře...