Obce mohou osvobodit zaplavené od daně z nemovitostí

Podle vládního návrhu novely zákona o dani z nemovitostí mohou obce osvobodit občany zasažené povodní či jinou živelní pohromou od placení daně z nemovitostí. Návrh novely rovněž pomůže poplatníkům, kterým v roce 2002 končí osvobození od placení daně z bytů převedených do osobního vlastnictví z vlastnictví státu, obcí...

Podle vládního návrhu novely zákona o dani z nemovitostí mohou obce osvobodit občany zasažené povodní či jinou živelní pohromou od placení daně z nemovitostí. Návrh novely rovněž pomůže poplatníkům, kterým v roce 2002 končí osvobození od placení daně z bytů převedených do osobního vlastnictví z vlastnictví státu, obcí nebo družstev. Těmto poplatníkům novela zruší povinnost podat daňové přiznání.

Obce mohou osvobodit občany zasažené povodní či jinou živelní pohromou od placení daně z nemovitostí. Umožňuje to návrh novely zákona o dani z nemovitostí, který schválila vláda. Opatření se zpětně vztahuje i na srpnové povodně. Podle novely rozhoduje o osvobození od daně obec, na jejímž území k události došlo, neboť daň z nemovitostí plyne plně do rozpočtu obcí. Poplatníky, jejichž pozemky, domy či byty byly zasažené vodou nebo jiným živlem, bude moci obec částečně nebo plně osvobodit od placení daně maximálně na dobu pěti let. Výpadek daňových příjmů v rozpočtu obcí odhaduje ministerstvo financí v příštím roce maximálně na 200 milionů korun, přitom stát ročně na dani z nemovitostí vybere 4,5 miliardy korun. Vládou schválená novela z dílny MF je převážně technická a neobsahuje žádné změny sazeb daně z nemovitostí. Jejím hlavním cílem je zjednodušit postup v daňovém řízení ve prospěch poplatníka a snížit administrativní náročnosti správy daně. Dne 31. prosince 2002 končí osvobození od placení daně u bytů převedených do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí nebo družstev. To se týká několika set tisíc osob, které by znovu musely podávat daňová přiznání potřebná k osvobození od daně. Novela tuto povinnost ruší. Ministerstvo financí vzhledem k termínu pro konec osvobození navrhuje účinnost novely od 1. ledna příštího roku a doporučuje, aby Poslanecká sněmovna návrh projednala pouze v prvním čtení. Lze očekávat, že návrh novely bude v Poslanecké sněmovně podpořen.

Poslanecká sněmovna by se měla zabývat rovněž návrhem novely zákona o dani z nemovitostí, který předložila skupina poslanců opoziční ODS. Ti navrhují osvobodit od placení daně z nemovitostí na dobu pěti let všechny poplatníky, jejichž nemovitosti byly zasaženy povodní. V navrhovaném pětiletém období by výpadek daňových příjmů v rozpočtu měst a obcí činil 2,4 miliardy korun a podle předkladatelů by měl být kompenzován státními programy obnovy oblastí postižených povodněmi.

Do budoucna by se měla daň z nemovitostí podstatně zvýšit. Zatímco dnes daň lidé platí podle velikosti bytu a podle obce, v níž se byt nachází, v budoucnu by se měla vypočítávat z tržní ceny nemovitosti. To je běžné v zemích Evropské unie. Zatím však není jasné, kolik procent z ceny nemovitosti bude daň činit.

-čtk-

Komentáře

Načítám komentáře...