Kolik stojí provoz elektrifikované domácnosti?

Kolik stojí provoz elektrifikované domácnosti?

Na tuto jednoduchou otázku dostaneme odpověď při pohledu na fakturu od rozvodných závodů a kolikrát to nebývá nikterak radostný pohled. Pokud chceme nakládat s elektřinou efektivněji (a platit méně), nezbývá než analyzovat spotřebu domácnosti, a to podle jednotlivých spotřebičů. V našem příspěvku rozebereme domácnost...

Na tuto jednoduchou otázku dostaneme odpověď při pohledu na fakturu od rozvodných závodů a kolikrát to nebývá nikterak radostný pohled. Pokud chceme nakládat s elektřinou efektivněji (a platit méně), nezbývá než analyzovat spotřebu domácnosti, a to podle jednotlivých spotřebičů. V našem příspěvku rozebereme domácnost s jednofázovým rozvodem.

Na většině elektrických spotřebičů je uveden příkon, který spotřebič odebírá z rozvodné sítě. Elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou, vařič na tepelnou a žárovka na světelnou. Spotřebovanou elektrickou práci pak samozřejmě musíme uhradit rozvodným závodům.

Dodávka elektrické práce se měří v tzv. kilowatthodinách. Pro názornější představu, 1 kWh je práce, kterou vykoná proud o výkonu 1000 W za 1 hodinu. V tabulce je možné porovnat spotřeby některých domácích spotřebičů.

El. práci 1 kWh spotřebuje
žárovka
100 W
televize
180 W
počítač +
monitor
340 W
rychlovarná konvice
1200 W
el. sporák
5000 W
10 hodin5 hodin 30 minut3 hodiny50 minut12 minut
Za 1 hodinu provozu spotřebiče při ceně 3,5 Kč za 1 kWh zaplatíme
0,35 Kč0,65 Kč1,15 Kč4,20 Kč17,50 Kč

Je ale zřejmé, že elektrický sporák nemáme spuštěný celý den na plný výkon a stejně tak ani rychlovarná konvice neběží celý den. Zastavme se nyní na chvilku u žárovek.

Klasická síťová žárovka o příkonu 100 W přeměňuje převážnou část elektrické energie na teplo, pouze menší podíl elektrické energie (kolem 20 %) je přeměněn na světlo. Zbylou energií pak poměrně účinně vytápíme prostředí. Spotřebu elektrické energie na svícení můžeme úspěšně snížit instalací tzv. kompaktních zářivek, všeobecně známých spíše jako úsporné žárovky.

Zářivka je určená především ke svícení, kdežto žárovka spíše k vytápění. Na obalech kompaktních zářivek se dočtete, že kompaktní zářivka o příkonu 20 W svítí stejně jako 100W žárovka. Nejedná se o reklamní trik. Veličina, kterou posuzujeme u světelného zdroje, je takzvaný světelný tok. Ten je u kompaktní zářivky o příkonu 23 W ještě vyšší než u žárovky s příkonem 100 W. Hodina provozu kompaktní zářivky se světelným výkonem jako 100W žárovka nás přijde zhruba na 8 haléřů, což je proti klasické žárovce (35 hal., viz tabulka) významná úspora. Navíc, zatímco životnost klasické žárovky se pohybuje kolem 1000 h, u kompaktních zářivek se může jednat o 3000 až 15.000 hodin.

Rychlovarná konvice patří s příkonem 1200 W už mezi náročnější spotřebiče. Kolik nás ale
vlastně stojí ohřátí 1 l vody z 10oC (teplota vody z vodovodního řádu) na teplotu varu? Na ohřátí 1 l vody o jeden stupeň je třeba dodat energii zhruba 4,2 kJ, k ohřátí na 100 stupňů je tedy třeba dodat 378 kJ. Platí vztah, že 1 kWh se rovná 3600 kJ, z toho plyne, že k ohřevu potřebujeme 0,1 kWh elektrické práce. V našem výpočtu jsme pro zjednodušení zanedbali ztráty (zhruba 20 % energie ohřeje spirálu a konvici), je však zřejmé, že ohřev vody na čaj můžeme přirovnat k hodině svícení 100W žárovkou.

Spotřeba elektrické energie tedy nezávisí jenom na příkonu spotřebiče, ale také na čase, po který tento příkon odebíráme. Pokud v zimním období v bytě s příkonem svítidel 800 W svítíme zhruba 5 hodin denně, za měsíc odebereme 120 kWh elektrické práce, za niž zaplatíme 420 Kč. Energií 120 kWh bychom podle výše uvedeného příkladu uvedli do varu zhruba 1000 litrů vody.

-mg-

Komentáře

Načítám komentáře...