Možnosti financování a typy smluv při prodeji parcel

Možnosti financování a typy smluv při prodeji parcel

Při koupi parcely je možno vybírat mezi třemi způsoby platby. Stačí 10% z ceny a zbývající část je možno hradit v pozdějším termínu nebo prostřednictvím úvěru. Parcelu je možno koupit buď pro vlastní výstavbu rodinného domu nebo jako investici do budoucna. Ceny větších pozemkových celků, které je nutno rozvinout,...

Při koupi parcely je možno vybírat mezi třemi způsoby platby. Stačí 10% z ceny a zbývající část je možno hradit v pozdějším termínu nebo prostřednictvím úvěru. Parcelu je možno koupit buď pro vlastní výstavbu rodinného domu nebo jako investici do budoucna. Ceny větších pozemkových celků, které je nutno rozvinout, rozdělit a zainvestovat, v této době stagnují. Naproti tomu ceny jednotlivých parcel se všemi inženýrskými sítěmi v některých lokalitách rostou až o 20% ročně. Koupě plně zainvestovaného pozemku připraveného pro výstavbu je nyní, před vstupem země do Evropské unie, hodnocena jako jedna z nejbezpečnějších a zároveň velmi výnosných investic.

Používané typové smlouvy
Při prodeji zainvestovaných parcel se uzavírají současně dvě smlouvy. Tou první je Kupní smlouva, kterou se na klienta převádí vlastní pozemek - půda. Tato smlouva obsahuje přesnou identifikaci pozemku a jeho cenu. Druhým smluvním typem je pak Smlouva o financování a výstavbě technické infrastruktury. Ta se týká výstavby inženýrských sítí a komunikací. Smlouva definuje budovanou technickou infrastrukturu a její parametry, dále stanoví termíny pro dokončení a výši finančního příspěvku klienta, který se odvíjí od velikosti parcely.

Například při prodeji parcel, stejně jako při prodeji domů a bytů z nabídky CENTRAL GROUP, se používají osvědčené typové smlouvy, které byly uzavřeny již ve stovkách případů. S klientem, který by požadoval zpracování zcela individuální smlouvy nebo by trval na zásadních úpravách v principech smluvního vztahu, není bohužel možno smlouvu uzavřít z důvodu narušení celého systému. Dílčí úpravy smluv především v rovině podrobnějšího rozepsání a vysvětlení některých ustanovení používaných smluv jsou samozřejmě možné.

Tři způsoby financování
V obou uzavíraných smlouvách je řešena splatnost ceny, která se liší podle toho, který ze tří způsobů platby ceny si klient zvolí. Při standardním financování se cena hradí do 7 dnů od podpisu smluv na účet společnosti. Bez jakéhokoliv zvýšení ceny je také možno využít notářskou úschovu, kdy klient uhradí cenu na účet notáře a peníze jsou společnosti uvolněny až poté, kdy v katastru nemovitostí proběhne vklad vlastnického práva ve prospěch klienta.

Druhou z možností úhrady je odložené financování. Při této variantě může klient při podpisu smlouvy uhradit jen 10% z ceny a zbývající část může zaplatit v pozdějším termínu. Odklad platby může být vázán až do doby po vydání posledního ze stavebních povolení na technickou infrastrukturu a zahájení stavebních prací. Nebo může být odklad splatnosti sjednán podle finančních možností klienta na dobu až 12 měsíců od podpisu smlouvy. Záleží na volbě klienta.

Třetí z možností platby je úvěrové financování, které umožňuje klientům čerpat hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření až na 90% ceny parcely. Zákazníkovi tedy stačí při podpisu uhradit 10% ceny a zbývající část už může být hrazena z úvěru.

Rezervace parcely
Před podpisem vlastní kupní smlouvy a smlouvy o financování a výstavbě technické infrastruktury je možno v některých případech uzavřít Dohodu o rezervaci parcely. Ta se uzavírá jen v těch případech, kdy z nějakého důvodu na straně společnosti nebo na straně klienta není ještě možno uzavřít vlastní finální smlouvy.

Důvodem na straně společnosti je u některých nových lokalit zařazovaných do nabídky to, že územní rozhodnutí na výstavbu ještě nenabylo právní moci, nebo to, že geometrický plán na rozdělení pozemkového celku ještě nebyl potvrzen katastrálním úřadem. V takovém případě se Dohoda o rezervaci parcely uzavírá s platností na několik týdnů nebo maximálně na několik málo měsíců do splnění těchto podmínek. Z důvodů na straně klienta může být Dohoda o rezervaci parcely uzavřena maximálně na jeden měsíc.

Při podpisu Dohody o rezervaci parcely klient vždy skládá smluvní jistinu ve výši sto tisíc korun. Ta v případě, že by do stanoveného termínu nebyly finální smlouvy podepsány z viny na straně zákazníka, propadá ve prospěch společnosti, jinak se klientovi vrací.

-CENTRAL GROUP-

Komentáře

Načítám komentáře...