Výhody letních úvěrů

Výhody letních úvěrů

Požádat o překlenovací úvěr v době dovolených může být výhodné. Stavební spořitelny přišly s několika novými nabídkami, které by zájemcům o financování bydlení neměly uniknout. Můžete získat nižší úroky, úvěry s nízkou nebo dokonce nulovou akontací, případně další výhody. S kompletní přestavbou nabídky...

Požádat o překlenovací úvěr v době dovolených může být výhodné. Stavební spořitelny přišly s několika novými nabídkami, které by zájemcům o financování bydlení neměly uniknout. Můžete získat nižší úroky, úvěry s nízkou nebo dokonce nulovou akontací, případně další výhody.

S kompletní přestavbou nabídky překlenovacích úvěrů přišla od 1. 7. Modrá pyramida (VSS KB). Místo předchozí méně přehledné škály, v níž zaujímaly zvláštní místo překlenovací úvěry s nulovou akontací Impuls a Impuls+, dnes nabízí pouze dva základní programy Bydlení a Rekonstrukce. Jak názvy napovídají, v rámci programu Bydlení můžete získat úvěr na pořízení bytu nebo domu včetně jejich výstavby, koupě nebo vypořádání vlastnických podílů, program Rekonstrukce naproti tomu zajišťuje financování změn, oprav či modernizací. Všechny úvěry jsou poskytovány již při nulové akontaci, ovšem je jasné, že čím vyšší procento cílové částky předem naspoříte, tím výhodnější získáte úrok.

Úročení úvěrů závisí na typu programu, výši vložených (naspořených) prostředků a druhu zajištění. Nejnižší úrok (4,7 %) je nabízen u programu Bydlení při naspoření více než 35 % cílové částky a při zajištění úvěru nemovitostí. Naopak nejvyšší sazbou (7,1 %) je úročen program Rekonstrukce v případě, že naspoříte méně než 35 % cílové částky a budete požadovat úvěr bez zajištění nebo jen s ručitelem.

Výhodou je, že i při nulové akontaci (tedy ve chvíli, kdy úvěr potřebujete okamžitě a chcete o něj požádat hned po uzavření smlouvy o stavebním spoření) můžete čerpat také velmi malé částky začínající na hranici 50.000 Kč. Podobnou možnost nabízí už jen stavební spořitelna Wüstenrot, ostatní spořitelny poskytují překlenovací úvěry s nulovou akontací až od vyšších částek – v případě Raiffeisen jde o sumu 100.000 Kč, u Lišky a Buřinky dokonce o 300.000 Kč.

K 1. 7. 2004 došlo také ke změně v oblasti překlenovacích úvěrů u Žlutého specialisty (Raiffeisen). V rámci letní nabídky byla snížena úroková sazba u překlenovacího úvěru Horizont plus z původních 5,4 % na nynějších 4,6 %. Na tuto sazbu získají nárok všichni, kdo o úvěr požádají od 1. 7. do 30. 9. 2004.

Vedle úvěru Horizont, který je poskytován již při nulové akontaci od minimální částky 100.000 Kč, Raiffeisen nabízí také překlenovací úvěr Spektrum s minimálně 20% akontací a úrokovou sazbou od 6,4 % do 7,4 % a úvěr Premium pro stávající klienty, kteří si chtějí ponechat výhody starší smlouvy kvůli výhodnému spoření a přesto by rádi požádali o úvěr. Úvěr Premium (s úrokovou sazbou 5,8 %) jim bude poskytnut bez nutnosti prokazovat příjmy a shánět ručitele, do maximální výše 80 % již uspořené částky na stávající smlouvě, kterou bude také zajištěn a na níž bude možné dále spořit beze změn.

Již na začátku června vylepšila svoji nabídku překlenovacích úvěrů Buřinka (SS ČS). Za prvé u všech snížila minimální akontaci z původních 20 % na 10 % a stanovila nové rozpětí úrokových sazeb od 5,25 % do 7,75 % (nejnižší sazbu mají šanci získat klienti, kteří u Buřinky spoří už alespoň tři roky a spolehlivě spláceli nebo splácejí úvěr po dobu minimálně jednoho roku).

Dalším vylepšením jsou dva zcela nové úvěry. Prvním z nich je produkt Šampion, překlenovací úvěr, který je uzavíraný zároveň s novou smlouvou o stavebním spoření a je spojen s pevnou úrokovou sazbou 5,2 % a konstantní splátkou po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Vkladový účet stavebního spoření se u tohoto produktu úročí zvýhodněnou sazbou 2,2 % (standardně 2 %). Šampion je primárně určen pro zcela nové klienty, jež dosud nemají vůbec nic naspořeno (je poskytován s nulovou akontací), ovšem mohou si ho založit také stávající klienti, kteří navíc nebudou muset platit poplatek za uzavření nové smlouvy o stavebním spoření (platí to však pouze pro klienty, jejichž stávající smlouva se úročí 2 % a poplatek za její uzavření byl zaplacen nejpozději 30. 4. 2004). Za samotné poskytnutí úvěru Šampion se platí jednotný poplatek 5.000 Kč bez ohledu na výši úvěru. Minimální částka tohoto úvěru je 300.000 Kč a musí být vždy zajištěna zástavním právem k nemovitosti.

Druhou novinkou, poskytovanou od 7. 6. do 30. 9. 2004, je zvýhodněný úvěr pro nejvěrnější klienty spořitelny, kteří mají dosud staré smlouvy se 4% úročením vkladů a 6% úročením úvěru a naspořili již minimálně 20 % cílové částky. Podmínkou jeho poskytnutí je však změna smlouvy na smlouvu s aktuálním nižším úročením 2 % u vkladů a 4,75 % u úvěru, přičemž dosud připsané úroky spořitelna klientovi ponechá. Úroková sazba je stejná jako u klasického úvěru ze stavebního spoření, tj. 4,75 %.

Vedle těchto úvěrů klienti i nadále mohou využívat překlenovacího úvěru Maxi Trend s nulovou akontací, minimální částkou 300.000 Kč, povinnou zástavou nemovitosti a úrokovou sazbou 6 %, resp. 6,8 %.

Ještě dříve přišla s novinkami v oblasti překlenovacích úvěrů Liška (ČMSS). Již na konci dubna snížila sazby všech překlenovacích úvěrů na rozmezí 5,3 % - 7,3 % a úvěr Topkredit s nulovou akontací a povinnou zástavou nemovitosti začala nabízet za úrokovou sazbu 4,8 %. Zároveň snížila minimální částku tohoto úvěru z 500.000 Kč na 300.000 Kč.

Zájemci o překlenovací úvěry dále mohou vybírat z nabídky Hypo stavební spořitelny a stavební spořitelny Wüstenrot. První z nich nabízí překlenovací úvěry s úrokovými sazbami v rozmezí 3,9 % – 6,9 % a jako jediná dosud neposkytuje překlenovací úvěr bez počáteční akontace. Výhodou naopak může být tzv. přidělení úvěru volbou, o nějž je možné požádat již po 18 měsících spoření bez dosažení potřebné výše hodnotícího čísla pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření.

Hitem nabídky stavební spořitelny Wüstenrot je překlenovací úvěr K10, který je poskytován při 10% akontaci (není nutná pro schválení úvěru, ale až pro jeho čerpání) a za podmínky, že alespoň jeden člen rodiny minimálně jeden rok spoří u jakékoliv české stavební spořitelny. Je u něj garantována úroková sazba 4,8 % a konstantní splátka činí 0,7 % cílové částky.

Kromě úvěru K10 u Wüstenrotu můžete požádat také o překlenovací úvěr Dominanta bez počáteční akontace (s relativně vysokou úrokovou sazbou 7,9 %), o překlenovací úvěr Konstanta s akontací 28,6 % (s úrokovou sazbou 6,9 % a konstantní splátkou) nebo o „obyčejné“ překlenovací úvěry, jež jsou poskytovány klientům, kteří sice naspořili potřebnou část cílové částky pro poskytnutí řádného úvěru, ale jejich hodnotící číslo dosud nedosáhlo správné hodnoty (úroková sazba bude 4,5 % - 6,9 %). Když požádáte o kterýkoliv překlenovací úvěr nebo klasický úvěr ze stavebního spoření s minimální částkou 100.000 Kč do 31. 8. 2004, dostanete jako bonus zdarma zákaznickou kartu Baumax, se kterou budete moci využívat různých slev (2 % - 10 %) a nadstandardních služeb v tomto obchodním řetězci.

-si-

Komentáře

Načítám komentáře...